Dyżur specjalistów w ŚDS

24 stycznia 2023  
Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Opolskiej w Nysie informuję, że w poniedziałek 6 lutego 2023 r., w godzinach od 15:00 do 17:00, odbędzie się comiesięczny popołudniowy dyżur specjalistów – pracowników ŚDS.
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Konkursy na stanowiska dyrektorskie placówek oświatowych

24 stycznia 2023  
Zapraszamy do zapoznania się z ZARZĄDZENIEM Nr 1774 /2023 Burmistrza Nysy z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora niektórych szkół podstawowych i zespołów szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nysa.
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Trwa modernizacja stadionu Polonii

23 stycznia 2023  
Na Stadionie Polonii w Nysie zakończyły się prace rozbiórkowe murawy boiska oraz trybun. Trwa przebudowa sieci elektrycznej.
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Kolejna inwestycja dla dzieci

23 stycznia 2023  
W Białej Nyskiej trwa rozbudowa zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Wykonawcą jest firma z Piotrowic Nyskich, która ma czas na realizację zadania do końca października.
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Nyska Kronika Filmowa - odc. 372

20 stycznia 2023  
Dziś powiemy o bardzo ciekawym pomyśle na rewitalizację przestrzeni pod wiaduktem na ul. Piłsudskiego. Ma tam powstać m.in. wielofunkcyjne boisko, a także 20 murali ukazujących słynnych nysan. Powiemy także o planowanej budowie nowej siedziby Hospicjum i naborze na nowe mieszkania na ul. Kramarskiej.
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Nabory otwarte na realizację programów rynku pracy

20 stycznia 2023  
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabory wniosków na realizację programów rynku pracy w 2023 roku.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

18 stycznia 2023  
Porządek LXVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 25.01.2023 roku, godz. 13.30 1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Podjęcie uchwał dotyczących ramowego planu pracy: 1) uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2023 rok 2) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – na 2023 rok 6. Podjęcie uchwał […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Kondolencje

18 stycznia 2023  
Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Piotra Przybyłowskiego, działacza społecznego, byłego wieloletniego pracownika Nyskiego Domu Kultury, Komendanta Maltańskiej Służby Medycznej składają, łącząc się w smutku, Burmistrz Nysy i Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Nysie
REDAKTOR: Łukasz Bressa