Pogoda w Nysie

Niedziela 29.01.2023
Zdzisława, Franciszka i Józefa
0°C
PM10 - 14 μg/m3
Stan powietrza - Bardzo dobry
Alternatywne źródła energii – zrównoważony rozwój

Alternatywne źródła energii – zrównoważony rozwój

Kategoria: Aktualności
19 listopada 2021
DRUKUJ

Konferencja pt. „Zrównoważona energetyka – Nysa 2024” zorganizowana została w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. W 2020 roku nyska Uczelnia podpisała porozumienie z Nyską Energetyką Cieplną Sp. z o. o. dotyczące patronatu naukowo – badawczego w zakresie wdrożenia alternatywnych źródeł energii w ramach Strategii „Zielona Energia w Gminie Nysa”.

Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. planuje inwestycję pod nazwą „Budowa kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym – RDF”, która uzyskała dofinansowanie z Programu „Racjonalna Gospodarka odpadami Część 2) Instalacje Gospodarowania Odpadami” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czasie konferencji na temat „PWSZ w Nysie – Uczelnia Zrównoważonego Rozwoju” mówił Rektor PWSZ prof. Przemysław Malinowski. Głos zabierał także Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz. Zagadnienia związane z planowaną inwestycją gminnej spółki „NEC – Nysa 2030 – efektywny system ciepłowniczy” – omówił Prezes NEC – Nysa Sp. z o.o. Artur Pawlak. Na temat „Ekologicznych rozwiązań dla energetyki cieplnej” – mówił Dyrektor Centrum Badawczo – Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju PWSZ w Nysie – dr inż. Jacek Tomasiak.

W konferencji i dyskusji uczestniczyli także m.in.: Pełnomocnik Prezydenta RP ds. Polityki Klimatycznej i Ochrony Środowiska – Paweł Sałek, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Artur Michalski oraz Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny oraz prezesi miejskich spółek.

Dyskusja dotyczyła m.in. alternatywnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego Nysy.

Na zakończenie podpisano porozumienia pomiędzy: PWSZ w Nysie, Gminą Nysa i Nyską Energetyką Cieplną Sp. z o. o., które dotyczy współpracy w ramach przygotowania i realizacji inwestycji pn. Rozbudowa NEC Sp. z o. o. w Nysie o wysoko sprawny blok energetyczny z produkcją energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji opalany paliwem alternatywnym RDF. Strony ustaliły współpracę w zakresie: transferu wiedzy poprzez wspólną organizację wydarzeń służących wymianie wiedzy i promocji przedsięwzięcia, organizację konferencji naukowych na temat alternatywnego paliwa do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zacieśnienia współpracy w obszarze praktyk studenckich i badań paliwa alternatywnego.

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nyska Kronika Filmowa – odc. 373

Nyska Kronika Filmowa – odc. 373

27 stycznia 2023  

Tym razem w filmowym przeglądzie tygodnia powiemy m.in. o przetargu na trzeci most w Nysie, 10. edycji Biegu Nyskiego oraz o zbliżającym się Finale WOŚP. Będzie co licytować!

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

27 stycznia 2023  

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Powstaje Strategia Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030

27 stycznia 2023  

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Południowego oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania Strategii Rozwoju IIT Subregionu Południowego na lata 2021-2030.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023r.

26 stycznia 2023  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1952) w 2023 r. minimalne wynagrodzenie zmieni się dwukrotnie.

EFS Opolskie