Pogoda w Nysie

Niedziela 05.12.2021
Sabiny, Krystyny i Edyty
2°C
PM10 - 39 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Alternatywne źródła energii – zrównoważony rozwój

Alternatywne źródła energii – zrównoważony rozwój

Kategoria: Aktualności
19 Listopad 2021
DRUKUJ

Konferencja pt. „Zrównoważona energetyka – Nysa 2024” zorganizowana została w Sali Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. W 2020 roku nyska Uczelnia podpisała porozumienie z Nyską Energetyką Cieplną Sp. z o. o. dotyczące patronatu naukowo – badawczego w zakresie wdrożenia alternatywnych źródeł energii w ramach Strategii „Zielona Energia w Gminie Nysa”.

Nyska Energetyka Cieplna Sp. z o. o. planuje inwestycję pod nazwą „Budowa kotłowni z kotłem parowym opalanym paliwem alternatywnym – RDF”, która uzyskała dofinansowanie z Programu „Racjonalna Gospodarka odpadami Część 2) Instalacje Gospodarowania Odpadami” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W czasie konferencji na temat „PWSZ w Nysie – Uczelnia Zrównoważonego Rozwoju” mówił Rektor PWSZ prof. Przemysław Malinowski. Głos zabierał także Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz. Zagadnienia związane z planowaną inwestycją gminnej spółki „NEC – Nysa 2030 – efektywny system ciepłowniczy” – omówił Prezes NEC – Nysa Sp. z o.o. Artur Pawlak. Na temat „Ekologicznych rozwiązań dla energetyki cieplnej” – mówił Dyrektor Centrum Badawczo – Edukacyjnego Zrównoważonego Rozwoju PWSZ w Nysie – dr inż. Jacek Tomasiak.

W konferencji i dyskusji uczestniczyli także m.in.: Pełnomocnik Prezydenta RP ds. Polityki Klimatycznej i Ochrony Środowiska – Paweł Sałek, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Artur Michalski oraz Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny oraz prezesi miejskich spółek.

Dyskusja dotyczyła m.in. alternatywnych źródeł energii i bezpieczeństwa energetycznego Nysy.

Na zakończenie podpisano porozumienia pomiędzy: PWSZ w Nysie, Gminą Nysa i Nyską Energetyką Cieplną Sp. z o. o., które dotyczy współpracy w ramach przygotowania i realizacji inwestycji pn. Rozbudowa NEC Sp. z o. o. w Nysie o wysoko sprawny blok energetyczny z produkcją energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji opalany paliwem alternatywnym RDF. Strony ustaliły współpracę w zakresie: transferu wiedzy poprzez wspólną organizację wydarzeń służących wymianie wiedzy i promocji przedsięwzięcia, organizację konferencji naukowych na temat alternatywnego paliwa do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zacieśnienia współpracy w obszarze praktyk studenckich i badań paliwa alternatywnego.

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Kolejny raz startuje Budżet Obywatelski Gminy Nysa

Kolejny raz startuje Budżet Obywatelski Gminy Nysa

3 Grudzień 2021 r. /  

Od 3 grudnia 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywy obywatelskie, które przyczynią się do pozytywnego rozwoju naszej Gminy. Wnioski przyjmowane będą do 13 grudnia 2021 r.

Rozpoczęcie Funkcjonowania Nowego Klubu Seniora

Rozpoczęcie Funkcjonowania Nowego Klubu Seniora

2 Grudzień 2021 r. /  

1 stycznia 2022 roku rusza trzeci klub seniora w Nysie, tym razem przy ul. Franciszkańskiej.

Postoje mammobusów w grudniu

Postoje mammobusów w grudniu

2 Grudzień 2021 r. /  

Droga mamo, babciu, ciociu, siostro… Zadbaj o siebie i zbadaj się. Do Nysy mammobus ponownie zawita w dniu 8 grudnia.

Nowy plan na stadion “Stali”

Nowy plan na stadion “Stali”

1 Grudzień 2021 r. /  

Przyszłość „Stadionu Stali” w centrum Nysy od jakiegoś czasu budzi emocje wśród mieszkańców, którzy podzielili się na tych stających w obronie utrzymania jego funkcji sportowo – rekreacyjnej i tych, którzy widzą na tym terenie jeszcze inne możliwość. Dziś na sesji Rady Miejskiej w Nysie przedstawiony został nowy pomysł łączący obie te grupy.

EFS Opolskie