Pogoda w Nysie

Sobota 24.09.2022
Gerarda, Ruperta i Tomiry
10°C
PM10 - 38 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Bilety na przejazdy środkami transportu publicznego dla obywateli Ukrainy/Квитки на проїзд в громадському транспорті для громадян України

Bilety na przejazdy środkami transportu publicznego dla obywateli Ukrainy/Квитки на проїзд в громадському транспорті для громадян України

Kategoria: Aktualności
29 sierpnia 2022
DRUKUJ

Zapraszamy obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Nysa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do składnia wniosków o przyznawanie biletu elektronicznego miesięcznego uprawniającego do przejazdów środkami transportu publicznego w miesiącu wrześniu lub październiku 2022 r.

W związku z tym, iż nie rozdysponowano całej puli biletów, okres przyjmowania wniosków zostanie wydłużony do całkowitego ich rozdysponowania, jednak nie dłużej niż do dnia 23 września 2022 r.

Wniosek (poniżej) należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie (parter), po uprzedniej weryfikacji w Punkcie Informacyjnym dla Obywateli Ukrainy (II piętro, pok. 212) w Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. Urząd pracuje w godzinach 7.00 – 15.00.

Bilet przysługuje obywatelom Ukrainy pod warunkiem spełniania łącznie poniższych kryteriów:

  • przybycie na terytorium RP terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa po dniu 24 lutego 2022 r.,
  • zakwaterowanie na terenie Gminy Nysa,
  • konieczność dojazdu z miejsca zakwaterowania celem załatwiania różnego rodzaju spraw,
    w tym: w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie, placówkach oświatowo-opiekuńczych, placówkach zdrowia i innych, w których obywatele Ukrainy mogą uzyskać m.in.: wsparcie, zatrudnienie lub załatwić sprawy administracyjne.

Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku zawiera Zarządzenie Nr 1565/2022 Burmistrza Nysy z dnia 5 sierpnia 2022 roku w sprawie regulaminu i wzoru wniosku o finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Nysa w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


Запрошую громадян України, які проживають на території Ґміни Ниса у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, подати заяву на отримання електронного місячного квитка на проїзд у громадському транспорті на вересень або жовтень 2022 року.

Квитки на громадський транспорт для громадян України – продовжено термін прийому заяв.

У зв’язку з тим, що не було розподіллено всього обсягу квитків, термін прийому заяв  продовжено до їх повного розподілу, але не пізніше ніж до 23 вересня 2022 року.

Заяву (нижче) необхідно скласти у Канцелярії Міського Управління в Нисі [Kanceliaria Urzędu Miejskiego w Nysie]  (партер), після попередньої перевірки в Пункті надання інформації громадянам України [Punkt Informacyjny dla Obywateli Ukrainy] (II поверх, кабінет 212) у Міському Управлінні в Нисі, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa. Міське Управління в Нисі працює з 7.00 до 15.00 години.

Квиток надаватиметься громадянам України  за умови виконання всіх нижчезазначених критеріїв разом:

1) прибуття на територію Республіки Польщі з території України у зв’язку з військовими діями, які ведуться на території України після 24 лютого 2022 р.;

2) проживання на території Ґміни Ниса;

3) необхідність проїзду від місця проживання з метою вирішення різного типу справ, зокрема: у Центрі Соціальної Допомоги в Нисі, Повітовому Центрі Працевлаштування в Нисі, закладах освіти та догляду, закладах охорони здоров’я та інших, у котрих громадяни України можуть отримати, зокрема: підтримку, працевлаштування чи також вирішити адміністративні справи.

Детальна інформація та зразок заяви містяться в наказі № 1565/2022 Бурмістра Ниси від 5 серпня 2022 року про встановлення регламенту та зразка заяви про фінансування проїзду засобами громадського транспорту громадянам України, які проживають на території Ґміни Ниса у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

(Кількість квитків обмежена.Порядок надходження заяв є вирішальним.)

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Nowy partner Gminy Nysa

Nowy partner Gminy Nysa

23 września 2022  

Dziś w Urzędzie Miejskim została podpisana umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy gminą Nysa a miastem Várpalota.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

22 września 2022  

Na mocy Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, mieszkańcy Polski mogą wnioskować o przyznanie wsparcia dla gospodarstw domowych, ciepłowni i podmiotów społecznych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

II Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski

II Nocny Mikołajkowy Bieg Nyski

22 września 2022  

Nysa kocha bieganie! Pokazuje to co roku frekwencja podczas Biegu Nyskiego, a także zainteresowanie nowym tego typu wydarzeniem, czyli Nocnym Biegiem Mikołajkowym. Znamy już datę II edycji tego wydarzenia.

Wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych zabytków

Wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych zabytków

22 września 2022  

Wydziału Kultury, Sporty, Turystyki i Ochrony Zabytków przypomina właścicielom zabytków, że do końca września można składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich i remontowych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Wysokość dofinansowania do 50 % kosztów zadania.

EFS Opolskie