Pogoda w Nysie

Środa 07.06.2023
Roberta i Wiesława
16°C
PM10 - 23 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Budżet na przyszły rok przyjęty

Budżet na przyszły rok przyjęty

Kategoria: Aktualności
21 grudnia 2022
DRUKUJ

Przy tylko jednym głosie sprzeciwu, Rada Miejska przyjęła ostateczny kształt projektu budżetu na rok 2023. Gmina na inwestycje przeznaczy ponad 46 milionów złotych, w tym 13 milionów na remont stadionu Polonii Nysa.Od kilku lat jesteśmy regionalnym liderem w inwestycjach i chcemy, aby tak było w kolejnych latach – mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz.

Inwestycje na dobrym poziomie

Głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu odbyło się w czasie wczorajszej sesji Rady Miejskiej. Za przyjęciem budżetu wraz z autopoprawkami zagłosowało 18 radnych, 4 wstrzymało się od głosu. Wcześniej zgromadzeni mogli zapoznać się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Planowane dochody gminy wyniosą ponad 270 milionów złotych, w tym dochody bieżące ponad 220 milionów złotych. Wydatki budżetowe ustalono na poziomie ponad 310 milionów. Deficyt będzie pokryty m.in. kredytami i pożyczkami oraz z wolnych środków. – Jest to na pewno budżet dostosowany do obecnej sytuacji, a więc oszczędny, bezpieczny, roztropny, ale wciąż nastawiony na inwestycje – mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz. – W 2023 roku spółka NEC rozpocznie budowę ekociepłowni, dzięki czemu ciepło w naszych domach będzie tańsze. Z kolei Agencja Rozwoju Nysy zbuduje farmę fotowoltaiczną, która zapewni tani prąd dla całej gminy. Dzięki odwadze i determinacji naszych wszystkich spółek, na pewno będzie poprawiać się jakość życia mieszkańców.

Ponad 750 tys. będzie kosztować dalsza rozbudowa monitoringu miejskiego. W planach jest m.in wymiana części wysłużonych kamer. Część środków przesunięto z roku bieżącego na dokończenie w kolejnym. Mowa m.in. o budowie Centrum Przesiadkowego, rewitalizacji placu im. Generała G. Klapki, czy też rozpoczętej niedawno budowie tężni solankowej na Placu Paderewskiego. Co istotne, 27 milionów złotych na inwestycje będzie pochodzić z pozyskanych dotacji. Gmina czeka na rozstrzygnięcia kolejnych postępowań oraz na ogłoszenie kolejnych konkursów m.in. w ramach Polskiego Ładu, czy też Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozwoli to na sięganie po kolejne środki na niezbędne remonty ulic. Na przebudowę czeka m.in. skrzyżowanie ul. Grodkowskiej z Franciszkańską. W załączniku inwestycyjnym do budżetu wpisano m.in. budowę dróg w Jędrzychowie, przebudowę drogi w Hajdukach Nyskich, czy też opracowanie koncepcji przebudowy drogi w Siestrzechowicach. Gmina chce również kontynuować budowę tzw. bezpiecznych przejść dla pieszych oraz program wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Tylko w tym roku udało się wymienić ponad 450 opraw w mieście.

Rozwój mieszkalnictwa

Gmina w 2023 roku przeznaczy 21 milionów na rozwój mieszkalnictwa na osiedlu przy ul. Orląt Lwowskich. W 2023 roku zacznie się również budowa nowych budynków przy Szlaku Chrobrego. Gmina konsekwentnie stawia w ten sposób na wsparcie młodych osób szukających własnego lokum. Nie maleje zainteresowanie na mieszkania choćby przy ul. Kramarskiej i Wałowej. – Niestety wojna w Ukrainie i kryzys gospodarczy zatrzymał wiele inwestycji mieszkaniowych – mówi Burmistrz Nysy. – Dlatego chcemy pomóc nyskim rodzinom, które nie mają zdolności kredytowej, budując mieszkania komunalne i w formule SIM, czyli mieszkania na wynajem z opcją wykupu na własność. W okresie najbliższych 3-5 lat zbudujemy blisko 500 takich mieszkań.

W przyszłorocznym budżecie na fundusz sołecki zabezpieczono kwotę 875 tys. zł. Przewidziano też remonty i doposażanie świetlic wiejskich.

Redaktor: Andrzej Babiński

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Wyjątkowe drzewo w centrum miasta – dąb 800-lecia Nysy!

Wyjątkowe drzewo w centrum miasta – dąb 800-lecia Nysy!

7 czerwca 2023  

Coraz bardziej zielono w centrum miasta! Gmina posadziła już 117 drzewo! Dodajmy, wyjątkowe drzewo – to dąb posadzony z okazji 800-lecia miasta.

Komunikat – wybór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Komunikat – wybór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

7 czerwca 2023  

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art. 160 i art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2017 ze zm.) informuję, że do dnia 30 czerwca 2023 r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2024-2027.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

7 czerwca 2023  

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA

Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa  

W ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, Uchwała Nr LXVIII/10/20/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, z dniem 31.05.2023 r. zakończył się proces naboru na karty przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czyli pomysłów i zamierzeń na przeprowadzenie rewitalizacji Gminy Nysa.

Łącznie wpłynęło 29 kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy
i potrzeby rewitalizacyjne. Dotyczą one różnych tematów, w szczególności takich jak aktywność seniorów, wsparcie dzieci i młodzieży, poprawa dostępności miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, rozwój oferty sportu
i rekreacji, modernizacja przestrzeni podwórkowych, zwiększanie bioróżnorodności i dostępu do terenów zielonych.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zgłosiły:

 1. Dzienny Dom Pobytu w Nysie,
 2. Nyski Dom Kultury,
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie,
 4. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie,
 5. Przedszkole nr 5 Integracyjne w Nysie,
 6. Państwowa Szkoła Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie,
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie,
 8. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Powstańców Śląskich w Nysie,
 9. Szkoła Podstawowa nr 5 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie,
 10. Powiat Nyski,
 11. Gmina Nysa.

Serdecznie dziękujemy podmiotom, które zgłosiły chęć realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wnosząc przy tym wkład w poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Nysy.

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz

Pracodawco skorzystaj z programu „PRACA DLA WIĘŹNIÓW”

Pracodawco skorzystaj z programu „PRACA DLA WIĘŹNIÓW”

6 czerwca 2023  

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wraz ze Służbą Więzienną zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące  możliwości i korzyści płynących z zatrudnienia osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Nysie.

EFS Opolskie