Aktualności

Dofinansowanie do odbioru naziemnej T ...

19 maja 2022  
Jeśli bezpłatnie odbierasz telewizję w sposób naziemny, upewnij się, czy twój telewizor lub dekoder jest przystosowany do odbioru sygnału w standardzie DVB-T2/HEVC.
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejs ...

18 maja 2022  
Porządek LVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 25.05.2022 roku, godz. 8.30   1. Sprawy organizacyjne: 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2) przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Miejskiej 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców 2. Interpelacje radnych 3. Wnioski radnych 4. Oświadczenia radnych 5. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021″ 6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej, Karpackiej […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa

System wczesnego ostrzegania MMŚP w ...

18 maja 2022  
Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie informacyjne w dniu 19 maja 2022r. o godz. 11:00, dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
REDAKTOR: Andrzej Babiński