Aktualności

Zmiany w kursowaniu autobusów i zawi ...

18 marca 2020  
MZK w Nysie sp. z o.o. informuje, że od dnia 19.03.2020 zmianie ulegnie rozkład jazdy na linii nr 6. Od 22.03.2020 zawieszone zostanie wykonywanie wszystkich kursów w niedzielę. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami. Tabliczki przystankowe na linii nr 6 (obowiązują od 19.03.2020): a) Kubice – Rusocin b) Rusocin – Kubice   Informacja: MZK w Nysie
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Nabór na stanowisko podinspektora w ...

18 marca 2020  
Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora w Wydziale Planowania Przestrzennego w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko: 1) wykształcenie wyższe o kierunku: architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna i pokrewne, 2) doświadczenie zawodowe: mile widziany staż pracy przy wykonywaniu czynności związanych z posiadanym wykształceniem, 3) mile widziane doświadczenie zawodowe: przy opracowywaniu bądź zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub w administracji publicznej, 4) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra organizacja pracy, […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejsk ...

18 marca 2020  
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 20 marca 2020 r., godz. 8.00 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum 2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach: 1) wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 11 lutego 2020 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr XIV/223/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – “bonu wychowawczego” 2) ustalenia na terenie miasta i gminy Nysa maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3) przyjęcia “Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Nysa” […]
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Ważny komunikat

18 marca 2020  
Ministerstwo Zdrowia poinformowało że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym nyski pośredniak prosi o powstrzymanie się od rejestracji w PUP w celu m.in. uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Informacja: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Kryzysowy Telefon Zaufania

18 marca 2020  
Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu. Każdy z naszych konsultantów posiada wyższe wykształcenie specjalistyczne – psychologiczne lub pokrewne oraz przeszedł cykl szkoleń z zakresu telefonicznej pomocy psychologicznej. Jesteśmy po to, by każdemu zaoferować możliwości kontaktu, który będzie wsparciem w trudnych chwilach. Nie pytamy o wyznanie czy orientację seksualną. Nasi konsultanci nie oceniają, […]
REDAKTOR: Adrian Kołodziej