Aktualności

Tryton Nyski

30 Grudzień 2019 r. /  
Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do honorowego wyróżnienia pn. „Tryton Nyski”. Propozycje kandydatur można zgłaszać do 20 stycznia 2020 r. Uroczysta gala „Trytona Nyskiego”, podczas której poznamy laureata, odbędzie się  22 lutego 2020 r. o godz. 18.00 w Nyskim Domu Kultury. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce –  http://nysa.eu/kultura-i-sport/tryton-nyski/  
REDAKTOR: Łukasz Bressa

Wspieraj lokalnie

30 Grudzień 2019 r. /  
Gmina Nysa przystąpiła do III edycji programu “Wspieraj lokalnie”, prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Program umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego z Gminy Nysa. W programie uczestniczy 350 jednostek samorządu terytorialnego. Zapraszamy do wsparcia organizacji pożytku publicznego przy rozliczaniu Państwa corocznych Pitów. Według ostatniego wykazu Narodowego Instytutu Wolności na terenie naszej gminy rezyduje 11 organizacji ze statusem pożytku publicznego. Wymienione organizacje mają możliwość przygotowania indywidualnej prezentacji/wizytówki w programie do rozliczeń PIT. W czasie rozliczenia podatkowego w programie podatnicy zachęcani będą do przekazywania 1% na rzecz lokalnych OPP, czyli między innymi […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Mała książka - wielki człowiek

30 Grudzień 2019 r. /  
MiGBP w Nysie włączyła się do kampania społecznej „Mała książka – wielki człowiek”, przypominającej o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania. Każde dziecko w wieku przedszkolnym,  które odwiedzi bibliotekę otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

STOP SMOG!

30 Grudzień 2019 r. /  
W Polsce, z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem, rocznie umiera ok. 45 000 osób. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw stałych w niskosprawnych kotłach i piecach domowych, zwanych potocznie „kopciuchami”, często niespełniających żadnych standardów emisyjnych.  Zdarza się, że spalane są w nich również odpady. Podczas spalania paliw stałych oraz odpadów, emitowane są do atmosfery zanieczyszczenia takie jak: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), benzo(a)piren, pyły zawierające metale ciężkie np. kadm, rtęć, ołów, dioksyny, furany, które kumulują się w organizmach, powodując choroby układu oddechowego (w tym alergie i astmę), choroby układu krążenia i nowotwory. To […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński

Twierdza Nysa coraz bardziej dostępn ...

27 Grudzień 2019 r. /  
Gmina Nysa zakończyła realizację projektu dotyczącego skanalizowania ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 wokół Fortu Prusy, w ramach którego uporządkowano teren fosy i wybudowano ścieżkę spacerową wokół fortu. Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony zabytków Urzędu Miejskiego w Nysie dodatkowo realizuje kolejny projekt związany z twierdzą pt. „Twierdza Nysa – wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza”. W ramach tego wniosku powstaje m.in. oznakowany szlak forteczny. Pierwsza część szlaku została już oznakowana, ale cały szlak gotowy będzie po zakończeniu prac w Wysokich Obwałowaniach, gdzie trwa realizacja wspartego przez fundusze europejskie innego projektu pt. „Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym w granicach gmin Nysa i Prudnik”. […]
REDAKTOR: Andrzej Babiński