Pogoda w Nysie

Środa 07.06.2023
Roberta i Wiesława
17°C
PM10 - 23 μg/m3
Stan powietrza - Dobry
Co powinniśmy wiedzieć o transplantacji

Co powinniśmy wiedzieć o transplantacji

Kategoria: Aktualności
17 maja 2023
DRUKUJ

Czym jest transplantacja?

Transplantacja jest dziedziną, która zajmuje się przeszczepianiem narządów. Transplantacja potocznie zwana przeszczepem, specjalizuje się w pobieraniu zdrowych tkanek narządów, a także komórek od dawcy i wszczepieniu, czyli umieszczeniu w specjalnie przygotowanym miejscu u biorcy. Przeszczep jest metodą ratowania życia osób ciężko chorych, które potrzebują zdrowego narządu.

Prawne podstawy transplantacji

W Polsce powszechnie panuje przekonanie, że to rodzina decyduje o przeszczepieniu narządów zmarłego krewnego. Nie znajduje to jednak potwierdzenia w obowiązujących przepisach polskiego prawa.

W polskim prawie dotyczącym transplantacji obowiązuje zasada domniemanej zgody, polegającej na możliwości zgłoszenia za życia sprzeciwu wobec pobrania organów i komórek do transplantacji.

Obowiązująca Ustawa z dn. 1.07.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134 z późn. zm.) określa zasady pozyskiwania dawców oraz zasady pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, w tym komórek krwiotwórczych szpiku, krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej, tkanek i narządów pochodzących od żywego lub zmarłego dawcy.

W jakiej sytuacji dopuszczalne jest pobranie komórek, tkanek, narządów

Pobranie komórek, tkanek lub narządów do przeszczepu jest dopuszczalne po stwierdzeniu trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci mózgu), co stwierdza niezależna komisja lekarska, niezwiązana z przeszczepami. „Pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia lub pobrania komórek lub tkanek w celu ich zastosowania u ludzi można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu” (art. 5 ust. 1 ww. Ustawy), czyli: jej nazwisko nie figuruje w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, nie podpisała ona oświadczenia o sprzeciwie wobec przekazania narządów do przeszczepienia lub nie wyraziła ustnie takiej woli przynajmniej dwóm osobom, które mogą to pisemnie poświadczyć.

Czym jest Centralny Rejestr Sprzeciwów

Jeżeli osoba nie zgadza się na oddanie narządów do przeszczepu, wówczas rejestruje się w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów. Sprzeciw można zgłosić osobiście lub listownie w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie na formularzu dostępnym na stronie www.poltransplant.org.pl.

Po dokonaniu zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, osoba otrzymuje potwierdzenie wpisu do Rejestru. W przypadku osób niepełnoletnich sprzeciw wnoszą ich opiekunowie.

Sprzeciw można również wyrazić w postaci podpisanego i noszonego przy sobie
oświadczenia lub wyrazić go ustnie w obecności dwóch świadków, którzy potwierdzą go pisemnie. Jeżeli żadna z powyższych przeszkód nie występuje, lekarz może dokonać pobrania narządów od osoby zmarłej.

W przypadku braku sprzeciwu w CRS i braku oświadczeń o sprzeciwie lub woli, lekarz będzie pytał najbliższych zmarłego, ale nie o zgodę na pobranie od niego narządu do przeszczepu, tylko o ich wiedzę dotyczącą sprzeciwu zmarłego w tej kwestii.

Jak zostać dawcą narządów

Żeby zostać dawcą trzeba być osobą pełnoletnią i nie trzeba nigdzie zgłaszać, że po śmierci chcemy przekazać swoje narządy oczekującym na przeszczep. Przed pobraniem narządów od osoby małoletniej lekarze pytają o decyzję rodziców lub opiekunów prawnych. Mogą oni wyrazić sprzeciw za życia dziecka. Osoba małoletnia powyżej szesnastego roku życia może samodzielnie zgłosić sprzeciw i w takim przypadku nie można pobrać jej narządów.

Mimo że nie trzeba deklarować zgody na transplantację po śmierci, wiele osób dodatkowo:

 • rejestruje się w bazach dawców różnych organizacji pozarządowych,
 • nosi bransoletki bądź karty dawcy, potwierdzające ich zgodę.

Decyzja o (nie)oddaniu po śmierci swoich narządów należy do każdego z nas. Poinformujmy za życia bliskich o swojej decyzji! Jakakolwiek ona by nie była. Pośmiertne oddanie narządów jest ostatnim, najcenniejszym darem, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi.

Redaktor: Łukasz Bressa

Polecane aktualności z kategorii: Aktualności

Wyjątkowe drzewo w centrum miasta – dąb 800-lecia Nysy!

Wyjątkowe drzewo w centrum miasta – dąb 800-lecia Nysy!

7 czerwca 2023  

Coraz bardziej zielono w centrum miasta! Gmina posadziła już 117 drzewo! Dodajmy, wyjątkowe drzewo – to dąb posadzony z okazji 800-lecia miasta.

Komunikat – wybór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

Komunikat – wybór ławników sądowych na kadencję 2024-2027

7 czerwca 2023  

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników, działając na podstawie art. 160 i art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2017 ze zm.) informuję, że do dnia 30 czerwca 2023 r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH na kadencję 2024-2027.

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa

7 czerwca 2023  

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA

Zbieranie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych prowadzonych w ramach prac nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa  

W ramach aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, Uchwała Nr LXVIII/10/20/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa, z dniem 31.05.2023 r. zakończył się proces naboru na karty przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czyli pomysłów i zamierzeń na przeprowadzenie rewitalizacji Gminy Nysa.

Łącznie wpłynęło 29 kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy
i potrzeby rewitalizacyjne. Dotyczą one różnych tematów, w szczególności takich jak aktywność seniorów, wsparcie dzieci i młodzieży, poprawa dostępności miejsc publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, rozwój oferty sportu
i rekreacji, modernizacja przestrzeni podwórkowych, zwiększanie bioróżnorodności i dostępu do terenów zielonych.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zgłosiły:

 1. Dzienny Dom Pobytu w Nysie,
 2. Nyski Dom Kultury,
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie,
 4. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie,
 5. Przedszkole nr 5 Integracyjne w Nysie,
 6. Państwowa Szkoła Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie,
 7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Nysie,
 8. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Powstańców Śląskich w Nysie,
 9. Szkoła Podstawowa nr 5 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie,
 10. Powiat Nyski,
 11. Gmina Nysa.

Serdecznie dziękujemy podmiotom, które zgłosiły chęć realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, wnosząc przy tym wkład w poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Nysy.

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz

Pracodawco skorzystaj z programu „PRACA DLA WIĘŹNIÓW”

Pracodawco skorzystaj z programu „PRACA DLA WIĘŹNIÓW”

6 czerwca 2023  

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wraz ze Służbą Więzienną zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące  możliwości i korzyści płynących z zatrudnienia osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Nysie.

EFS Opolskie