Budżet Obywatelski 2019

Data publikacji: 12 marca 2020

Zainteresowanie w V edycji (2019r.) znów było ogromne – mieszkańcy naszej gminy oddali w sumie ponad 19 tysięcy głosów. Sfinansowane zostanie pięć projektów – trzy w mieście i dwa w sołectwach. W tym roku głosujący ponownie postawili na sport i rekreację.

W mieście sfinansowane zostaną projekty: „Sportowe południe Nysy” (1467 głosów), „Plac zabaw dla osiedla Rodziewiczówny” (1379) oraz „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie” (1229).

W sołectwach najwięcej głosów otrzymały projekty: „Integrujemy i zwiększamy aktywność fizyczną mieszkańców Białej Nyskiej, Goświnowic, Hajduk Nyskich i Kopernik” (4302) oraz „W jedności siła” – wyposażenie, modernizacja terenów rekreacyjno sportowych oraz modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach Kępnica, Wierzbięcice, Lipowa, Przełęk oraz Regulice (3521).

Głosować w tym roku, podobnie jak poprzednio, można było tradycyjnie i elektronicznie. W sumie oddano 19586 głosów, z czego 18299 głosów było ważnych. Przypomnijmy, że w ramach Budżetu Obywatelskiego do podziału jest 600 tysięcy złotych.

wyniki – obszar miejski

NR/KOD ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

Głosy ważne

1/M/2019

„PRZEDSZKOLA INTEGRUJĄ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ”. BUDOWA WIAT PIKNIKOWYCH NA TERENIE PLACÓW ZABAW PRZEDSZKOLA NR 1, PRZEDSZKOLA NR 6, PRZEDSZKOLA NR 9, PRZEDSZKOLA NR 10.

1030

2/M/2019

BUDOWA TORU ROWEROWEGO PUMPTRACK MONZA PC1

36

3/M/2019

PLAC ZABAW DLA OSIEDLA RODZIEWICZÓWNY

1379

4/M/2019

ZAMIEŃMY NUDĘ W ZDROWY RUCH – NYSA ŁĄCZY SIĘ

296

5/M/2019

ZAKUP DEFIBRYLATORÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

38

6/M/2019

SPORTOWE POŁUDNIE NYSY

1467

7/M/2019

MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU SENSORYCZNEGO Z WYMIANĄ OGRODZENIA

903

8/M/2019

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W NYSIE

1229

9/M/2019

MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH (ORLIK)

1135

10/M/2019

FABRYKI RUCHU – STREFY REKREACJI OSIEDLA SŁOWIAŃSKA I PODZAMCZE

144

11/M/2019

WYMIANA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW W PARKU PRZY ALEI JÓZEFA LOMPY

92

wyniki – obszar wiejski

NR/KOD ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

1/W/2019

„DZIAŁAMY DLA POKOLEŃ” ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SPORTOWO – WYPOCZYNKOWYCH
W SOŁECTWACH WYSZKÓW ŚLĄSKI, KUBICE, JĘDRZYCHÓW, RUSOCIN, ZŁOTOGŁOWICE.

2543

2/W/2019

BUDOWA SKATE PARKU W SOŁECTWIE IŁAWA.

184

3/W/2019

INTEGRUJEMY I ZWIĘKSZAMY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW BIAŁEJ NYSKIEJ, GOŚWINOWIC, HAJDUK NYSKICH I KOPERNIK.

4302

4/W/2019

„W JEDNOŚCI SIŁA” – WYPOSAŻENIE, MODERNIZACJA TERENÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH ORAZ MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W SOŁECTWACH KĘPNICA, WIERZBIĘCICE, LIPOWA, PRZEŁĘK ORAZ REGULICE.

3521

Największą ilość głosów otrzymały następujące wnioski:

– obszar miejski

NR/KOD ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

Głosy ważne

3/M/2019

PLAC ZABAW DLA OSIEDLA RODZIEWICZÓWNY

1379

6/M/2019

SPORTOWE POŁUDNIE NYSY

1467

8/M/2019

MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W NYSIE

1229

– obszar wiejski

NR/KOD ZADANIA

TYTUŁ ZADANIA

3/W/2019

INTEGRUJEMY I ZWIĘKSZAMY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW BIAŁEJ NYSKIEJ, GOŚWINOWIC, HAJDUK NYSKICH I KOPERNIK.

4302

4/W/2019

„W JEDNOŚCI SIŁA” – WYPOSAŻENIE, MODERNIZACJA TERENÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH ORAZ MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W SOŁECTWACH KĘPNICA, WIERZBIĘCICE, LIPOWA, PRZEŁĘK ORAZ REGULICE.

3521

Podsumowanie głosowania

Ilość kart wyjętych z urny: 14452

w tym głosy nieważne: 630 (w tym 24 kart nieważnych)

głosy ważne: 13822

Ilość oddanych głosów drogą elektroniczną: 5134

w tym głosy nieważne: 657

głosy ważne: 4477

Ilość oddanych głosów pocztą tradycyjną: 0

Razem oddanych głosów: 19586

w tym głosy/karty nieważne: 1287

głosy ważne: 18299


Już po raz piąty mieszkańcy Gminy Nysa mogą współtworzyć Budżet Obywatelski, zgłaszając i popierając inicjatywy obywatelskie wpływające na poprawę jakości życia. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu na przełomie kwietnia i maja 2019r.


600 tysięcy złotych do podziału, 15 zgłoszonych projektów (11 w mieście i 4 na terenach wiejskich) i ponad dwa tygodnie, by zdecydować, które pomysły są najlepsze – od 24 kwietnia rusza głosowanie w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Głosować będzie można przez Internet lub tradycyjnie, poprzez wypełnienie karty.

Wszystko w naszych rękach! Od jutra (24.04) możemy głosować na projekty zgłoszone w ramach V edycji budżetu obywatelskiego. A czas na to mamy do 9 maja. Później nastąpi weryfikacja oddanych głosów, a już 1 czerwca dowiemy się, które projekty otrzymają dofinansowanie. W tym roku środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną rozdzielone na dwa obszary: miejski (miasto Nysa) i wiejski (26 sołectw). Nie więcej niż trzy projekty zostaną zrealizowane na obszarze miejskim (360 tys. zł), a nie więcej niż dwa na obszarze wiejskim (240 tys. zł.).

Głosować można elektronicznie (link do głosowania) lub tradycyjnie poprzez wypełnienie karty (wzór w załączniku). Głosować mogą mieszkańcy Gminy Nysa.


Znamy ostateczną listę wniosków, które powalczą w głosowaniu o sfinansowanie z tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem od 12 do 22 kwietnia br. liderzy projektów mają czas na działania informacyjne, promujące dane inicjatywy wśród społeczeństwa. 23 kwietnia br. ogłoszony będzie wzór karty do głosowania, a samo głosowanie przewidziano w terminie od 24 kwietnia do 9 maja br. Wyniki głosowania poznamy 1 czerwca br.

OSTATECZNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW:

Obszar miejski

NR/KOD ZADANIA TYTUŁ ZADANIA UWAGI/OPINIA
1/M/2019 „PRZEDSZKOLA INTEGRUJĄ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ”. BUDOWA WIAT PIKNIKOWYCH NA TERENIE PLACÓW ZABAW PRZEDSZKOLA NR 1, PRZEDSZKOLA NR 6, PRZEDSZKOLA NR 9, PRZEDSZKOLA NR 10. pozytywna
2/M/2019 BUDOWA TORU ROWEROWEGO PUMPTRACK MONZA PC1 pozytywna
3/M/2019 PLAC ZABAW DLA OSIEDLA RODZIEWICZÓWNY pozytywna
4/M/2019 ZAMIEŃMY NUDĘ W ZDROWY RUCH – NYSA ŁĄCZY SIĘ pozytywna
5/M/2019 ZAKUP DEFIBRYLATORÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ pozytywna
6/M/2019 SPORTOWE POŁUDNIE NYSY pozytywna
7/M/2019 MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU SENSORYCZNEGO Z WYMIANĄ OGRODZENIA pozytywna
8/M/2019 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W NYSIE pozytywna
9/M/2019 MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH (ORLIK) pozytywna
10/M/2019 FABRYKI RUCHU – STREFY REKREACJI OSIEDLA SŁOWIAŃSKA I PODZAMCZE pozytywna
11/M/2019 WYMIANA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW W PARKU PRZY ALEI JÓZEFA LOMPY pozytywna

Obszar wiejski

NR/KOD ZADANIA TYTUŁ ZADANIA UWAGI/OPINIA
1/W/2019 „DZIAŁAMY DLA POKOLEŃ” ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SPORTOWO – WYPOCZYNKOWYCH
W SOŁECTWACH WYSZKÓW ŚLĄSKI, KUBICE, JĘDRZYCHÓW, RUSOCIN, ZŁOTOGŁOWICE.
pozytywna
2/W/2019 BUDOWA SKATE PARKU W SOŁECTWIE IŁAWA. pozytywna
3/W/2019 INTEGRUJEMY I ZWIĘKSZAMY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW BIAŁEJ NYSKIEJ, GOŚWINOWIC, HAJDUK NYSKICH I KOPERNIK. pozytywna
4/W/2019 „W JEDNOŚCI SIŁA” – WYPOSAŻENIE, MODERNIZACJA TERENÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH ORAZ MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W SOŁECTWACH KĘPNICA, WIERZBIĘCICE, LIPOWA, PRZEŁĘK ORAZ REGULICE. pozytywna

Tak jak w latach poprzednich, na sfinansowanie zadań wyłonionych w procedurze określonej w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Rada Miejska w Nysie przeznaczyła 600 tys. złotych.


Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną listą wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

Weryfikację złożonych wniosków pod względem m.in. formalno-prawnym przeprowadziły wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Nysie. Spośród 15 wniosków wszystkie uzyskały pozytywną opinię. W dniach od 20 do 28 marca można składać ewentualne protesty.

12 kwietnia zostanie ogłoszona ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania. Głosowanie rozpocznie się 24 kwietnia i potrwa do 9 maja. Wyniki poznamy 1 czerwca.

Wstępna lista wniosków po weryfikacji:

Obszar miejski

NR/KOD ZADANIA TYTUŁ ZADANIA UWAGI/OPINIA
1/M/2019 „PRZEDSZKOLA INTEGRUJĄ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ”. BUDOWA WIAT PIKNIKOWYCH NA TERENIE PLACÓW ZABAW PRZEDSZKOLA NR 1, PRZEDSZKOLA NR 6, PRZEDSZKOLA NR 9, PRZEDSZKOLA NR 10. pozytywna
2/M/2019 BUDOWA TORU ROWEROWEGO PUMPTRACK MONZA PC1 pozytywna
3/M/2019 PLAC ZABAW DLA OSIEDLA RODZIEWICZÓWNY pozytywna
4/M/2019 ZAMIEŃMY NUDĘ W ZDROWY RUCH – NYSA ŁĄCZY SIĘ pozytywna
5/M/2019 ZAKUP DEFIBRYLATORÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ pozytywna
6/M/2019 SPORTOWE POŁUDNIE NYSY pozytywna
7/M/2019 MODERNIZACJA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU SENSORYCZNEGO Z WYMIANĄ OGRODZENIA pozytywna
8/M/2019 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA W NYSIE pozytywna
9/M/2019 MODERNIZACJA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH (ORLIK) pozytywna
10/M/2019 FABRYKI RUCHU – STREFY REKREACJI OSIEDLA SŁOWIAŃSKA I PODZAMCZE pozytywna
11/M/2019 WYMIANA URZĄDZEŃ NA PLACU ZABAW W PARKU PRZY ALEI JÓZEFA LOMPY pozytywna

Obszar wiejski

NR/KOD ZADANIA TYTUŁ ZADANIA UWAGI/OPINIA
1/W/2019 „DZIAŁAMY DLA POKOLEŃ” ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW SPORTOWO – WYPOCZYNKOWYCH
W SOŁECTWACH WYSZKÓW ŚLĄSKI, KUBICE, JĘDRZYCHÓW, RUSOCIN, ZŁOTOGŁOWICE.
pozytywna
2/W/2019 BUDOWA SKATE PARKU W SOŁECTWIE IŁAWA. pozytywna
3/W/2019 INTEGRUJEMY I ZWIĘKSZAMY AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ MIESZKAŃCÓW BIAŁEJ NYSKIEJ, GOŚWINOWIC, HAJDUK NYSKICH I KOPERNIK. pozytywna
4/W/2019 „W JEDNOŚCI SIŁA” – WYPOSAŻENIE, MODERNIZACJA TERENÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH ORAZ MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC WIEJSKICH W SOŁECTWACH KĘPNICA, WIERZBIĘCICE, LIPOWA, PRZEŁĘK ORAZ REGULICE. pozytywna

Tak jak w latach poprzednich, na sfinansowanie zadań wyłonionych w procedurze określonej w regulaminie Budżetu Obywatelskiego Rada Miejska w Nysie przeznaczyła 600 tys. złotych. Wnioski można zgłaszać od 31 stycznia br. do 15 lutego br. Wyniki poznamy 1 czerwca br.

Zgłaszanym wnioskiem może być każda inicjatywa obywatelska określająca zadanie, które przyczynia się do pozytywnego rozwoju Gminy. Inicjatywą obywatelską jest projekt zadania mający na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców, w szczególności:

1) budowa, rozbudowa, przebudowa, modernizacja lub remont elementów infrastruktury gminnej,

2) organizacja wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym.

Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną rozdzielone na dwa obszary: miejski (miasto Nysa) i wiejski (26 sołectw). Nie więcej niż trzy projekty zostaną zrealizowane na obszarze miejskim (360 tys. zł), a nie więcej niż dwa na obszarze wiejskim (240 tys. zł.). Celem podziału jest równomierne rozłożenie inwestycji na mapie Gminy oraz zachęcenie mieszkańców do współpracy, zawiązywania koalicji oraz tworzenia lokalnych strategii i partnerstw.

Realizowane zadania muszą spełniać kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców Gminy (muszą być realizowane w ogólnodostępnych przestrzeniach). Jeżeli propozycja zadania polega na organizacji wydarzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 regulaminu, należy zapewnić otwarty udział mieszkańców Gminy w takich przedsięwzięciach.

Zgłaszane wnioski muszą być zgodne z prawem, mieścić się w granicach zadań własnych i kompetencji Gminy oraz w przypadku projektów inwestycyjnych dotyczyć mienia należącego do Gminy. Koszt realizacji pojedynczego zadania, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty określonej w zarządzeniu Burmistrza Nysy podejmowanym na podstawie § 7 Regulaminu.

W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

1) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;

2) zakładają wykonanie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów);

3) są sprzeczne z obowiązującymi w Gminie planami, politykami, programami i strategiami, w tym w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, innymi uchwałami Rady Miejskiej czy zarządzeniami Burmistrza Nysy.

Wniosek może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gminy (LIDER PROJEKTU), z którym będą ustalane ewentualne zmiany dotyczące zakresu danego zadania, aż do momentu jego zrealizowania. Do wniosku należy dołączyć listę poparcie co najmniej 15 mieszkańców Gminy Nysa dla obszaru miejskiego (Nysa) lub 13 mieszkańców Gminy Nysa dla obszaru wiejskiego (sołectwa). Formularz listy poparcia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu.

W trakcie składania wniosków Wnioskodawca (LIDER PROJEKTU) będzie mógł uzyskać pomoc i doradztwo w wydziałach/ komórkach Urzędu Miejskiego w Nysie.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.nysa.eu oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15-parter

Wypełniony formularz, o którym mowa w ust. 11, wraz z listą poparcia, o której mowa w ust. 9, należy:

1) wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, z dopiskiem BUDŻET OBYWATELSKI, lub

2) złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie – parter, lub

3) złożyć w formie elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres budzetobywatelski@www.nysa.pl.

W razie wysłania zgłoszenia drogą listową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie terminu wyznaczonego stosownie do treści §7 regulaminu nie będą rozpatrywane. Zgłoszenia zadań, których szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę określoną zgodnie z ust. 6 nie będą rozpatrywane.

Wykaz zgłoszonych zadań będzie udostępniony na stronie internetowej Gminy – www.nysa.eu.