Budżet Obywatelski na rok 2022 – Gmina Nysa

Data publikacji: 17 października 2022

Od 3 grudnia 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywy obywatelskie, które przyczynią się do pozytywnego rozwoju naszej Gminy. Wnioski przyjmowane będą do 13 grudnia 2021 r.

Budżet Obywatelski na rok 2022 – Gmina Nysa

Wniosek może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gminy (lider projektu). Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu.

Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.nysa.eu oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 – parter.

Do wniosku należy dołączyć listę poparcia (ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu).

Wypełniony formularz, wraz z listą poparcia należy:

1) wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, z dopiskiem budżet obywatelski, lub

2) złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie – parter, lub

3) złożyć w formie elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres budzetobywatelski@www.nysa.pl.

Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały rozdzielone na cztery okręgi (trzy w mieście i czwarty wiejski), przy czym:

1) w przypadku projektów, dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej, zostanie zrealizowanych nie więcej niż pięć projektów,  po jednym w każdym okręgu miejskim i dwa w okręgu wiejskim;

2) w przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym zostanie zrealizowanych nie więcej niż pięć projektów, które uzyskały największą ilość głosów, niezależnie od podziału  na okręgi.

link do harmonogramu – http://bip.nysa.pl/?a=4083

link do uchwały Rady Miejskiej http://bip.nysa.pl/?a=3997

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną listą wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

OSTATECZNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW (po rozpatrzeniu protestów):

Lista zadań w zakresie  budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej dopuszczonych do głosowania w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022

TYTUŁ ZADANIA Obszar UWAGI/opinia Nr/Kod wniosku
STREET WORKOUT PARK okręg nr 1 pozytywna 1/IN/1/2022
WYMARZONE PLACE ZABAW DLA DZIECI Z OSIEDLA PRZY LAZUROWEJ I ORLĄT LWOWSKICH (BYŁY POLIGON). MIEJSCA, KTÓRE INTEGRUJĄ I ŁĄCZĄ POKOLENIA okręg nr 1

 

pozytywna 2/IN/1/2022
KISS AND RIDE SUDECKA, CZYLI BEZPIECZNE MIEJSCE DO WYSADZANIA DZIECI POD SZKOŁĄPODSTAWOWĄ NR 10 NA UL. PRUSA W NYSIE okręg nr 3 pozytywna 3/IN/3/2022
PLAC ZABAW DLA DZIELNICY GÓRNA WIEŚ okręg nr 3 pozytywna 4/IN/3/2022
SPORTOWE OSIEDLE RODZIEWICZÓWNY – BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ okręg nr 3 pozytywna 5/IN/3/2022
BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ MONTAŻ MONITORINGU I ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JĘDRZYCHÓW, GOŚWINOWICE, SKOROCHÓW I GŁĘBINÓW okręg nr 4 pozytywna 6/IN/4/2022
POPRAWA WIZERUNKU I BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW GMINNYCH W SOŁECTWACH WYSZKÓW ŚLĄSKI, KUBICE, DOMASZKOWICE okręg nr 4 pozytywna 7/IN/4/2022
„W JEDNOŚCI MOC !!! – ZAKUP ELEMENTÓW PLACÓW ZABAW, NAMIOTU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA I UTWARDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH – GMINNYCH W SOŁECTWACH KĘPNICA, PRZEŁĘK, LIPOWA, WIERZBIĘCICE, BIAŁA NYSKA ORAZ REGULICE okręg nr 4 pozytywna 8/IN/4/2022

Lista zadań w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym dopuszczonych do głosowania w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022

TYTUŁ ZADANIA Obszar UWAGI/opinia Nr/Kod wniosku
NYSA CUP – MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ FUTBOLU AUSTRALIJSKIEGO okręg nr 1 pozytywna 1/OR/1/2022
DZIEŃ DZIECKA NA PUMPTRACKU okręg nr 1 pozytywna 2/OR/1/2022
PIKNIK RODZINNY NA FSD – 2 EDYCJA okręg nr 1 pozytywna 3/OR/1/2022
WIDOWISKO PLENEROWE – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA okręg nr 4 pozytywna 4/OR/4/2022
KONCERT NA 150 ROCZNICĘ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W GOŚWINOWICACH okręg nr 4 pozytywna 5/OR/4/2022

 


Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną listą wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

Weryfikację złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym przeprowadziły wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Nysie. Tym razem do podziału jest aż 750 tysięcy złotych, w tym 700 tysięcy na projekty infrastrukturalne i 50 tysięcy na wydarzenia prospołeczne, integrujące lokalną społeczność.

W sumie zgłoszono 27 wniosków. Wśród wniosków na projekty infrastrukturalne 8 uzyskało pozytywną opinię, zaś wśród wniosków o projekty integrujące lokalną społeczność 5 uzyskało pozytywną opinię. Autorzy odrzuconych wniosków mają czas, aby w terminie do 12 stycznia 2022r. złożyć ewentualne protesty. Zostaną one rozpatrzone do 20 stycznia 2022r.  Ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości 21 stycznia 2022r.

Lista wniosków wstępnie zakwalifikowanych, a także odrzuconych w załącznikach poniżej

Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego nastąpi 10 marca 2022r.

Edycja 2021-2022

Poznaliśmy wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa. Zainteresowanie znów było ogromne. W sumie oddano 17 434 ważne głosy, w tym na zadania w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej – 10 414, a na zadania w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym – 7020.

Sfinansowane zostaną 4 zadania w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej i 5 zadań w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym. Wszystkie szczegóły w poniższych tabelach.

  1. ZADANIA W ZAKRESIE   BUDOWY, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI LUB REMONTU ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY GMINNEJ
Kod wniosku TYTUŁ ZADANIA Obszar

realizacji zadania

Głosy ważne

 

1/IN/1/2022 STREET WORKOUT PARK okręg nr 1 635
2/IN/1/2022 WYMARZONE PLACE ZABAW DLA DZIECI Z OSIEDLA PRZY LAZUROWEJ I ORLĄT LWOWSKICH (BYŁY POLIGON). MIEJSCA, KTÓRE INTEGRUJĄ I ŁĄCZĄ POKOLENIA okręg nr 1

 

397
3/IN/3/2022 KISS AND RIDE SUDECKA, CZYLI BEZPIECZNE MIEJSCE DO WYSADZANIA DZIECI POD SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 10 NA UL. PRUSA W NYSIE okręg nr 3 128
4/IN/3/2022 PLAC ZABAW DLA DZIELNICY GÓRNA WIEŚ okręg nr 3 530
5/IN/3/2022 SPORTOWE OSIEDLE RODZIEWICZÓWNY – BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ okręg nr 3 626
6/IN/4/2022 BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ MONTAŻ MONITORINGU I ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JĘDRZYCHÓW, GOŚWINOWICE, SKOROCHÓW I GŁĘBINÓW okręg nr 4 4328
7/IN/4/2022 POPRAWA WIZERUNKU I BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW GMINNYCH W SOŁECTWACH WYSZKÓW ŚLĄSKI, KUBICE, DOMASZKOWICE okręg nr 4 495
8/IN/4/2022 „W JEDNOŚCI MOC !!! – ZAKUP ELEMENTÓW PLACÓW ZABAW, NAMIOTU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA I UTWARDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH – GMINNYCH W SOŁECTWACH KĘPNICA, PRZEŁĘK, LIPOWA, WIERZBIĘCICE, BIAŁA NYSKA ORAZ REGULICE okręg nr 4 3275
 Razem oddanych głosów 10 414

 

  1. ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYDARZENIA O  CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM, KULTURALNYM, OŚWIATOWYM, SPORTOWYM, TURYSTYCZNYM LUB EKOLOGICZNYM

 

Kod wniosku TYTUŁ ZADANIA Obszar

realizacji zadania

Głosy ważne
1/OR/1/2022 NYSA CUP – MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ FUTBOLU AUSTRALIJSKIEGO okręg nr 1 231
2/OR/1/2022 DZIEŃ DZIECKA NA PUMPTRACKU okręg nr 1 832
3/OR/1/2022 PIKNIK RODZINNY NA FSD – 2 EDYCJA okręg nr 1 596
4/OR/4/2022 WIDOWISKO PLENEROWE – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA okręg nr 4 1231
5/OR/4/2022 KONCERT NA 150 ROCZNICĘ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W GOŚWINOWICACH okręg nr 4 4130
 Razem oddanych głosów 7020

 

Największą ilość głosów w poszczególnych okręgach otrzymały następujące wnioski:

 

  1. ZADANIA W ZAKRESIE   BUDOWY, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI LUB REMONTU ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY GMINNEJ

 

Kod wniosku TYTUŁ ZADANIA Obszar

realizacji zadania

1/IN/1/2022 STREET WORKOUT PARK okręg nr 1
5/IN/3/2022 SPORTOWE OSIEDLE RODZIEWICZÓWNY – BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ okręg nr 3
6/IN/4/2022 BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ MONTAŻ MONITORINGU I ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JĘDRZYCHÓW, GOŚWINOWICE, SKOROCHÓW I GŁĘBINÓW okręg nr 4
8/IN/4/2022 „W JEDNOŚCI MOC !!! – ZAKUP ELEMENTÓW PLACÓW ZABAW, NAMIOTU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA I UTWARDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH – GMINNYCH W SOŁECTWACH KĘPNICA, PRZEŁĘK, LIPOWA, WIERZBIĘCICE, BIAŁA NYSKA ORAZ REGULICE okręg nr 4

 

  1. ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYDARZENIA O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM, KULTURALNYM, OŚWIATOWYM, SPORTOWYM, TURYSTYCZNYM LUB EKOLOGICZNYM

 

Kod wniosku TYTUŁ ZADANIA Obszar

realizacji zadania

1/OR/1/2022 NYSA CUP – MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ FUTBOLU AUSTRALIJSKIEGO okręg nr 1
2/OR/1/2022 DZIEŃ DZIECKA NA PUMPTRACKU okręg nr 1
3/OR/1/2022 PIKNIK RODZINNY NA FSD – 2 EDYCJA okręg nr 1
4/OR/4/2022 WIDOWISKO PLENEROWE – NOC ŚWIĘTOJAŃSKA okręg nr 4
5/OR/4/2022 KONCERT NA 150 ROCZNICĘ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W GOŚWINOWICACH okręg nr 4

 


750 tysięcy złotych do podziału, 13 zgłoszonych projektów i ponad 2 tygodnie by zdecydować, które pomysły są najlepsze. Ruszyło głosowanie w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosować można przez Internet lub tradycyjnie, poprzez wypełnienie karty.

Wszystko w naszych rękach! Możemy głosować na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa. Przekrój pomysłów jest spory – warto więc rozważyć, który z nich najbardziej zasługuje na naszą aprobatę.

Tym razem do podziału jest aż 750 tysięcy złotych, w tym 700 tysięcy na projekty infrastrukturalne i 50 tysięcy na wydarzenia prospołeczne, integrujące lokalną społeczność.

–  Warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować o tym na co mają być wydane nasze wspólne pieniądze. – mówi Zastępca Burmistrza Nysy, Marek Rymarz. –  Bardzo zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu.

A czas na to mamy do 21 lutego. Później nastąpi weryfikacja oddanych głosów, a już 10 marca dowiemy się, które projekty otrzymają dofinansowanie.

Głosowanie odbywa się:

1) poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania;

2) na stronie internetowej www.nysa.eu  ;

3) poprzez przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Nysie (ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie budżet obywatelski – głosowanie, przy czym za datę oddania głosu w ten sposób uważa się nadanie w placówce pocztowej (datę stempla pocztowego).

KARTA DO GŁOSOWANIA BUDŻET OBYWATELSKI 2022