Budżet Obywatelski na rok 2022 – Gmina Nysa

Data publikacji: 17 października 2022

Od 3 grudnia 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać inicjatywy obywatelskie, które przyczynią się do pozytywnego rozwoju naszej Gminy. Wnioski przyjmowane będą do 13 grudnia 2021 r.

Budżet Obywatelski na rok 2022 – Gmina Nysa

Wniosek może złożyć pełnoletni mieszkaniec Gminy (lider projektu). Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu.

Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.nysa.eu oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 – parter.

Do wniosku należy dołączyć listę poparcia (ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu).

Wypełniony formularz, wraz z listą poparcia należy:

1) wysłać listem na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, z dopiskiem budżet obywatelski, lub

2) złożyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie – parter, lub

3) złożyć w formie elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres budzetobywatelski@www.nysa.pl.

Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego zostały rozdzielone na cztery okręgi (trzy w mieście i czwarty wiejski), przy czym:

1) w przypadku projektów, dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej, zostanie zrealizowanych nie więcej niż pięć projektów,  po jednym w każdym okręgu miejskim i dwa w okręgu wiejskim;

2) w przypadku projektów dotyczących organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym zostanie zrealizowanych nie więcej niż pięć projektów, które uzyskały największą ilość głosów, niezależnie od podziału  na okręgi.

link do harmonogramu – http://bip.nysa.pl/?a=4083

link do uchwały Rady Miejskiej http://bip.nysa.pl/?a=3997

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną listą wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

OSTATECZNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH WNIOSKÓW (po rozpatrzeniu protestów):

Lista zadań w zakresie  budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej dopuszczonych do głosowania w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022

TYTUŁ ZADANIAObszar UWAGI/opiniaNr/Kod wniosku
STREET WORKOUT PARKokręg nr 1pozytywna1/IN/1/2022
WYMARZONE PLACE ZABAW DLA DZIECI Z OSIEDLA PRZY LAZUROWEJ I ORLĄT LWOWSKICH (BYŁY POLIGON). MIEJSCA, KTÓRE INTEGRUJĄ I ŁĄCZĄ POKOLENIAokręg nr 1

 

pozytywna2/IN/1/2022
KISS AND RIDE SUDECKA, CZYLI BEZPIECZNE MIEJSCE DO WYSADZANIA DZIECI POD SZKOŁĄPODSTAWOWĄ NR 10 NA UL. PRUSA W NYSIEokręg nr 3pozytywna3/IN/3/2022
PLAC ZABAW DLA DZIELNICY GÓRNA WIEŚokręg nr 3pozytywna4/IN/3/2022
SPORTOWE OSIEDLE RODZIEWICZÓWNY – BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJokręg nr 3pozytywna5/IN/3/2022
BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ MONTAŻ MONITORINGU I ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JĘDRZYCHÓW, GOŚWINOWICE, SKOROCHÓW I GŁĘBINÓWokręg nr 4pozytywna6/IN/4/2022
POPRAWA WIZERUNKU I BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW GMINNYCH W SOŁECTWACH WYSZKÓW ŚLĄSKI, KUBICE, DOMASZKOWICEokręg nr 4pozytywna7/IN/4/2022
„W JEDNOŚCI MOC !!! – ZAKUP ELEMENTÓW PLACÓW ZABAW, NAMIOTU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA I UTWARDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH – GMINNYCH W SOŁECTWACH KĘPNICA, PRZEŁĘK, LIPOWA, WIERZBIĘCICE, BIAŁA NYSKA ORAZ REGULICEokręg nr 4pozytywna8/IN/4/2022

Lista zadań w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym dopuszczonych do głosowania w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2022

TYTUŁ ZADANIAObszar UWAGI/opiniaNr/Kod wniosku
NYSA CUP – MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ FUTBOLU AUSTRALIJSKIEGOokręg nr 1pozytywna1/OR/1/2022
DZIEŃ DZIECKA NA PUMPTRACKUokręg nr 1pozytywna2/OR/1/2022
PIKNIK RODZINNY NA FSD – 2 EDYCJAokręg nr 1pozytywna3/OR/1/2022
WIDOWISKO PLENEROWE – NOC ŚWIĘTOJAŃSKAokręg nr 4pozytywna4/OR/4/2022
KONCERT NA 150 ROCZNICĘ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W GOŚWINOWICACHokręg nr 4pozytywna5/OR/4/2022

 


Zapraszamy do zapoznania się ze wstępną listą wniosków dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

Weryfikację złożonych wniosków pod względem formalno-prawnym i merytorycznym przeprowadziły wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Nysie. Tym razem do podziału jest aż 750 tysięcy złotych, w tym 700 tysięcy na projekty infrastrukturalne i 50 tysięcy na wydarzenia prospołeczne, integrujące lokalną społeczność.

W sumie zgłoszono 27 wniosków. Wśród wniosków na projekty infrastrukturalne 8 uzyskało pozytywną opinię, zaś wśród wniosków o projekty integrujące lokalną społeczność 5 uzyskało pozytywną opinię. Autorzy odrzuconych wniosków mają czas, aby w terminie do 12 stycznia 2022r. złożyć ewentualne protesty. Zostaną one rozpatrzone do 20 stycznia 2022r.  Ostateczna lista wniosków dopuszczonych do głosowania zostanie podana do publicznej wiadomości 21 stycznia 2022r.

Lista wniosków wstępnie zakwalifikowanych, a także odrzuconych w załącznikach poniżej

Ogłoszenie wyników Budżetu Obywatelskiego nastąpi 10 marca 2022r.

Edycja 2021-2022

Poznaliśmy wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa. Zainteresowanie znów było ogromne. W sumie oddano 17 434 ważne głosy, w tym na zadania w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej – 10 414, a na zadania w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym – 7020.

Sfinansowane zostaną 4 zadania w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub remontu elementów infrastruktury gminnej i 5 zadań w zakresie organizacji wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym, turystycznym lub ekologicznym. Wszystkie szczegóły w poniższych tabelach.

  1. ZADANIA W ZAKRESIE   BUDOWY, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI LUB REMONTU ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY GMINNEJ
Kod wnioskuTYTUŁ ZADANIAObszar

realizacji zadania

Głosy ważne

 

1/IN/1/2022STREET WORKOUT PARKokręg nr 1635
2/IN/1/2022WYMARZONE PLACE ZABAW DLA DZIECI Z OSIEDLA PRZY LAZUROWEJ I ORLĄT LWOWSKICH (BYŁY POLIGON). MIEJSCA, KTÓRE INTEGRUJĄ I ŁĄCZĄ POKOLENIAokręg nr 1

 

397
3/IN/3/2022KISS AND RIDE SUDECKA, CZYLI BEZPIECZNE MIEJSCE DO WYSADZANIA DZIECI POD SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 10 NA UL. PRUSA W NYSIEokręg nr 3128
4/IN/3/2022PLAC ZABAW DLA DZIELNICY GÓRNA WIEŚokręg nr 3530
5/IN/3/2022SPORTOWE OSIEDLE RODZIEWICZÓWNY – BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJokręg nr 3626
6/IN/4/2022BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ MONTAŻ MONITORINGU I ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JĘDRZYCHÓW, GOŚWINOWICE, SKOROCHÓW I GŁĘBINÓWokręg nr 44328
7/IN/4/2022POPRAWA WIZERUNKU I BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTÓW GMINNYCH W SOŁECTWACH WYSZKÓW ŚLĄSKI, KUBICE, DOMASZKOWICEokręg nr 4495
8/IN/4/2022„W JEDNOŚCI MOC !!! – ZAKUP ELEMENTÓW PLACÓW ZABAW, NAMIOTU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA I UTWARDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH – GMINNYCH W SOŁECTWACH KĘPNICA, PRZEŁĘK, LIPOWA, WIERZBIĘCICE, BIAŁA NYSKA ORAZ REGULICEokręg nr 43275
 Razem oddanych głosów10 414

 

  1. ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYDARZENIA O  CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM, KULTURALNYM, OŚWIATOWYM, SPORTOWYM, TURYSTYCZNYM LUB EKOLOGICZNYM

 

Kod wnioskuTYTUŁ ZADANIAObszar

realizacji zadania

Głosy ważne
1/OR/1/2022NYSA CUP – MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ FUTBOLU AUSTRALIJSKIEGOokręg nr 1231
2/OR/1/2022DZIEŃ DZIECKA NA PUMPTRACKUokręg nr 1832
3/OR/1/2022PIKNIK RODZINNY NA FSD – 2 EDYCJAokręg nr 1596
4/OR/4/2022WIDOWISKO PLENEROWE – NOC ŚWIĘTOJAŃSKAokręg nr 41231
5/OR/4/2022KONCERT NA 150 ROCZNICĘ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W GOŚWINOWICACHokręg nr 44130
 Razem oddanych głosów7020

 

Największą ilość głosów w poszczególnych okręgach otrzymały następujące wnioski:

 

  1. ZADANIA W ZAKRESIE   BUDOWY, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY, MODERNIZACJI LUB REMONTU ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY GMINNEJ

 

Kod wnioskuTYTUŁ ZADANIAObszar

realizacji zadania

1/IN/1/2022STREET WORKOUT PARKokręg nr 1
5/IN/3/2022SPORTOWE OSIEDLE RODZIEWICZÓWNY – BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJokręg nr 3
6/IN/4/2022BUDOWA OŚWIETLENIA ORAZ MONTAŻ MONITORINGU I ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH JĘDRZYCHÓW, GOŚWINOWICE, SKOROCHÓW I GŁĘBINÓWokręg nr 4
8/IN/4/2022„W JEDNOŚCI MOC !!! – ZAKUP ELEMENTÓW PLACÓW ZABAW, NAMIOTU ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA I UTWARDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH – GMINNYCH W SOŁECTWACH KĘPNICA, PRZEŁĘK, LIPOWA, WIERZBIĘCICE, BIAŁA NYSKA ORAZ REGULICEokręg nr 4

 

  1. ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYDARZENIA O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM, KULTURALNYM, OŚWIATOWYM, SPORTOWYM, TURYSTYCZNYM LUB EKOLOGICZNYM

 

Kod wnioskuTYTUŁ ZADANIAObszar

realizacji zadania

1/OR/1/2022NYSA CUP – MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ FUTBOLU AUSTRALIJSKIEGOokręg nr 1
2/OR/1/2022DZIEŃ DZIECKA NA PUMPTRACKUokręg nr 1
3/OR/1/2022PIKNIK RODZINNY NA FSD – 2 EDYCJAokręg nr 1
4/OR/4/2022WIDOWISKO PLENEROWE – NOC ŚWIĘTOJAŃSKAokręg nr 4
5/OR/4/2022KONCERT NA 150 ROCZNICĘ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA W GOŚWINOWICACHokręg nr 4

 


750 tysięcy złotych do podziału, 13 zgłoszonych projektów i ponad 2 tygodnie by zdecydować, które pomysły są najlepsze. Ruszyło głosowanie w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosować można przez Internet lub tradycyjnie, poprzez wypełnienie karty.

Wszystko w naszych rękach! Możemy głosować na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa. Przekrój pomysłów jest spory – warto więc rozważyć, który z nich najbardziej zasługuje na naszą aprobatę.

Tym razem do podziału jest aż 750 tysięcy złotych, w tym 700 tysięcy na projekty infrastrukturalne i 50 tysięcy na wydarzenia prospołeczne, integrujące lokalną społeczność.

–  Warto brać sprawy w swoje ręce i osobiście decydować o tym na co mają być wydane nasze wspólne pieniądze. – mówi Zastępca Burmistrza Nysy, Marek Rymarz. –  Bardzo zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu.

A czas na to mamy do 21 lutego. Później nastąpi weryfikacja oddanych głosów, a już 10 marca dowiemy się, które projekty otrzymają dofinansowanie.

Głosowanie odbywa się:

1) poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania;

2) na stronie internetowej www.nysa.eu  ;

3) poprzez przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Nysie (ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa) karty do głosowania z dopiskiem na kopercie budżet obywatelski – głosowanie, przy czym za datę oddania głosu w ten sposób uważa się nadanie w placówce pocztowej (datę stempla pocztowego).

KARTA DO GŁOSOWANIA BUDŻET OBYWATELSKI 2022