Informacja o wykonaniu uchwały nr XXXV/555/21 z dnia 24 lutego 2021 r. za rok 2022

Data publikacji: 11 stycznia 2023

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną informacją o wykonaniu uchwały nr XXXV/555/21 z dnia 24 lutego 2021 r. za rok 2022, zgodnie z § 8 ust. 4 „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie