Jak poprawić jakość powietrza

Data publikacji: 14 stycznia 2020

TO CZYM ODDYCHAMY ZALEŻY W DUŻEJ MIERZE OD NAS

CO MOŻESZ ZROBIĆ ABY POPRAWIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA?

∨ Wymień stary, nieekologiczny piec lub kocioł na nowe ekologiczne źródło ciepła, najlepiej gazowe, elektryczne, olejowe, pompę ciepła lub przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej – skorzystaj z dotacji z budżetu Gminy Nysa lub dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Jeśli nie masz możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej lub ciepłowniczej i chcesz wymienić stary kocioł lub piec na nowy opalany paliwem stałym szukaj urządzeń wyłącznie spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Informacje dotyczące dotacji z budżetu Gminy Nysa znajdują się pod linkiem: http://nysa.eu/dla-mieszkanca/czyste-powietrze/dotacje-z-budzetu-gminy-nysa/

lub w zakładce

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Informacje dotyczące dofinansowania ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” znajdują się pod linkiem:

https://portal.wfosigw.opole.pl/o-programie

https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

lub w zakładce

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

∨  Postaw na dobry opał. Jeśli nie masz innej możliwości i musisz ogrzewać nieruchomość kotłem na paliwo stałe, kupuj wyłącznie opał dobrej jakości. Węgiel musi być wysokokaloryczny, o niskiej zawartości siarki i popiołu, a drewno suche, sezonowane min. 2 lata. Kupując paliwo na opał zażądaj od sprzedawcy certyfikatu/świadectwa jakości, potwierdzającego odpowiednie parametry zakupionego towaru.

PAMIĘTAJ!

Od 1 listopada 2017 r., na terenie województwa opolskiego obowiązuje tzw. „uchwała antysmogowa”. Jest to regulacja prawna, która wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
  • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,
  • paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji
    o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,
  • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Pełny tekst uchwały można znaleźć pod linkiem:

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/09/367-uch-antysmogowa-1.pdf

∨ Używaj kotła zgodnie z jego dokumentacją techniczną

Dokonuj okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych oraz kominów

Segreguj odpady – NIE SPALAJ ICH W PIECU!

Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach  „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Wysokość grzywny może wynieść nawet 5 000 zł!

Informacje o tym jak segregować odpady znajdują się pod linkiem:

http://umnysa.eu/aktualnosc-10708-nowe_zasady_segregacji_odpadow.html

Odpady komunalne, które zostały zebrane w sposób selektywny i nie mieszczą się
w dostarczonych przez EKOM workach czy pojemnikach każdy mieszkaniec gminy Nysa może oddać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
w Nysie (GPSZOK), od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00

– ul. Piłsudskiego 61 w Nysie,

– ul. Saperska 5 w Nysie.

∨  Wykonaj termomodernizację budynku – ograniczysz straty ciepła w domu i zużycie energii niezbędnej do jego ogrzania, a tym samym związane z tym koszty. Ocieplając
35 cm ścianę z cegły 10 cm warstwą styropianu straty ciepła zmniejszysz aż o 75%.

∨ Zainstaluj odnawialne źródła energii pompę ciepła, panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne – skorzystaj z dotacji z budżetu Gminy Nysa, dofinansowania
w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” lub „Mój prąd”.

„Mój prąd” – http://mojprad.gov.pl/

∨ Oszczędzaj energię

– Nie przegrzewaj domu/mieszkania

– Wybieraj urządzenia o najwyższej klasie energetycznej

– Odłączaj od sieci nieużywane sprzęty

– Wymień oświetlenie na energooszczędne

∨ Korzystaj z transportu przyjaznego środowisku – korzystaj z transportu publicznego, wybierz spacer, rower lub organizuj wspólne przejazdy ze znajomymi zamiast indywidualnych podróży samochodem.

∨ Dbaj o okoliczną zieleń – 100 dużych drzew jest w stanie usunąć 460 kg zanieczyszczeń rocznie, w tym 136 kg pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

∨ Edukuj – pozytywne nawyki u dzieci zaowocują czystszym powietrzem w przyszłości. Rozmawiaj z rodziną i sąsiadami na temat ochrony powietrza. Dziel się wiedzą
o sposobach na walkę ze smogiem.