Konsultacja społeczne projektu uchwały – Roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2024

Data publikacji: 11 października 2023

Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2024”.

Treść zaproszenie w załączeniu.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie