Konsultacje społeczne – projekt Planu Transportowego

Data publikacji: 27 maja 2024

Burmistrz Nysy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Nysa i Gminy Otmuchów” oraz podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu.

Z treścią dokumentu można zapoznać się na stornie internetowej konsultacji społecznych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (https://bip.nysa.pl/?c=296), gdzie dostępne
są także formularze konsultacyjne lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15, w godzinach 7:00 – 15:00.

Opinie i uwagi do treści dokumentu można nadsyłać w terminie do dnia 17.06.2024 r. na adres: Urząd Miejski w Nysie, u. Kolejowa 15, 48 – 300 Nysa , lub na email: nysa@www.nysa.pl.