Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2022 rok

Data publikacji: 4 lutego 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie, w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2022 rok.

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie