Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Data publikacji: 26 października 2020

Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących  projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie, w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie projektu uchwały można składać w terminie w dniach 3-9 listopada 2020 r.

Pełna treść zaproszenia do udziału w konsultacjach w załączniku.