Konsultacje w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022”

Data publikacji: 21 września 2021

Burmistrz Nysy zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie, w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022”.

Materiały w załączniku.