Protokół wraz z wynikami – zasady udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów

Data publikacji: 8 czerwca 2020

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym protokołem z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie zmiany uchwały nr LVII/856 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r., w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów.

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie