Protokół z konsultacji społecznych – Roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022

Data publikacji: 13 października 2021

Zachęcamy do zapoznania się z protokołem z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022”.

Załączniki

1. Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2022”.

2. Wyniki konsultacji.

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie