Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2022

Data publikacji: 25 lutego 2022

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym protokołem z przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie, w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2022. 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Nysa na rok 2022.

Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 31.01.2022 r. do 16.02.2022 r.