Protokół z  przeprowadzonych konsultacji społecznych – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2024

Data publikacji: 27 lutego 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego protokołu z  przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie, w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2024. 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2024. Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 31.01.2024 r. do 14.02.2024 r. Projekt uchwały wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie.

Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać:

  • pisemnie – papierowo poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego: na stronie internetowej lub w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, pokój 22 lub pokój
    20 – parter,
  • pisemnie – elektronicznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres r.giblak@www.nysa.pl
  • pisemnie – poprzez wypełnienie i złożenie formularza dostępnego na stronie internetowej
    za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:/cokk0k251c/SkrytkaESP

W terminie określonym w zaproszeniu nie wpłynęła żadna uwaga do projektu uchwały.

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz