Roczny program współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021 – wyniki konsultacji

Data publikacji: 21 października 2020

W związku z zakończonymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021″, zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

 

 

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie