Wyniki konsultacji społecznych – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2023 

Data publikacji: 27 lutego 2023

Protokół z  przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2023. 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Nysa na rok 2023.

Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 31.01.2023 r. do 16.02.2023 r. Projekt uchwały wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Nysie.

Uwagi i wnioski dotyczące programu można było składać:

– pisemnie papierowo (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15, pokój 22
lub pokój 20 parter)

– pisemnie  elektronicznie (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej na adres r.giblak@www.nysa.pl

W terminie określonym w zaproszeniu nie wpłynęła żadna uwaga do projektu uchwały.

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz