Wyniki konsultacji społecznych – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Data publikacji: 3 marca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z protokołem wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych, dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na rok 2021.