Wyniki konsultacji społecznych w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023

Data publikacji: 24 października 2023

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym protokołem konsultacji społecznych w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2023.

Komórka Polityki Społecznej i Rodzinnej

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej

Urząd Miejski w Nysie