Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych – Zespół Interdyscyplinarny w Nysie

Data publikacji: 21 czerwca 2023

Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nysie.