Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Data publikacji: 2 listopada 2023

Projekt pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2023-2025” polega na przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego i przewiduje wsparcie dla wszystkich sołectw w danej gminie.

 

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA – OPOLSKIE W LATACH 2023 – 2025

Za nami pierwsza tura II. edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, w ramach której została przyznana pomoc finansowa w wys. 6.500,00 zł w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Opolskiego na  wsparcie realizacji zadań w sołectwach.

W okresie od kwietnia do października 2023 r. w Gminie Nysa zrealizowano zadania w 9 sołectwach:

sołectwo Głębinów – zakup kontenera magazynowego

– sołectwo Goświnowice – zakup kosiarki-traktorka

– sołectwo Kubice – remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej

– sołectwo Podkamień – zakup namiotu biesiadnego

– sołectwo Przełęk i Regulice – zakup sprzętu AGD

– sołectwo Lipowa – doposażenie świetlicy wiejskiej

– sołectwo Skorochów – naprawa dachu pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej

– sołectwo Wyszków Śląski – doposażenie placu zabaw

Wszystkie zadania zostały zrealizowane przy współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.