Marszałkowska Inicjatywa Sołecka

Data publikacji: 26 października 2020

Projekt pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” polega na przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego i przewiduje wsparcie dla wszystkich sołectw w danej Gminie w latach 2020 – 2022. Każde sołectwo może wnioskować o dotację w kwocie maksymalnej do 5.000,00 złotych.

 

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA – OPOLSKIE W LATACH 2020 – 2022

Głównym celem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej jest umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa opolskiego na przedsięwzięcia i zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, które służą wspieraniu, promowaniu, rozwojowi, integracji oraz pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności.

W okresie od kwietnia 2020 r. Gmina Nysa realizuje zadania w 9 sołectwach:

W Sołectwie Kubice – zadanie pn. „Zakup oraz montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kubicach”

– W Sołectwie Lipowa – zadanie pn. „Zakup materiałów budowlanych na remont remizy OSP w Lipowej”

– W Sołectwie Morów – zadanie pn. „Naprawa istniejącego ogrodzenia na terenie rekreacyjnym Sołectwa Morów – zakup i montaż bramy, furtki i podmurówki”

– W Sołectwie Podkamień – zadanie pn. „Modernizacja zaplecza socjalnego /łazienka, toalety/ w budynku świetlicy Sołectwa Podkamień”

– W Sołectwie Przełęk – zadanie pn. „Zakup, montaż trzech stoisk drewnianych (kramów)”

– W Sołectwie Regulice – zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Regulicach”

– W Sołectwie Siestrzechowice – zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Sołectwie Siestrzechowice”

– W Sołectwie Skorochów – zadanie pn. „Zakup kosiarki spalinowej”

W Sołectwie Wyszków Śląski – zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim”

Wszystkie zadania zrealizowane zostały przy współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

 

fot. przykłady wykorzystania funduszy z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej