MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA – OPOLSKIE W LATACH 2020 – 2022

Data publikacji: 29 października 2021

Ruszyła kolejna edycja projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”, która polega na przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego i przewiduje wsparcie dla wszystkich sołectw w danej Gminie w latach 2020 – 2022.

Głównym celem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej jest umożliwienie mieszkańcom sołectw podjęcia decyzji w sprawie przeznaczenia środków z budżetu województwa opolskiego na przedsięwzięcia i zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, które służą wspieraniu, promowaniu, rozwojowi, integracji oraz pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności.

W 2021 r. dziewięć kolejnych sołectw z Gminy Nysa (tj. Domaszkowice, Głębinów, Hanuszów, Hajduki Nyskie, Iława, Jędrzychów, Konradowa, Koperniki i Niwnica) będzie realizować zadania, mając do dyspozycji dotację w wysokości 5.000,00 zł/sołectwo.

 


 

Za nami II. edycja projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”. W okresie od kwietnia do października 2021 r. w Gminie Nysa zrealizowano zadania w 9 sołectwach:

w Sołectwie Domaszkowice został zakupiony sprzęt nagłaśniający,

– w Sołectwie Głębinów został przeprowadzony remont wiaty grillowej,

– w Sołectwie Hajduki Nyskie został zakupiony piec konwekcyjno-parowy na wyposażenie świetlicy wiejskiej,

– w Sołectwie Hanuszów został wykonany chodnik na placu zabaw,

– w Sołectwie Iława zamontowano instalację fotowoltaiczną,

– w Sołectwie Jędrzychów zamontowano urządzenia do monitoringu,

– w Sołectwie Konradowa przeprowadzono remont pomieszczenia kuchennego oraz zakupiono artykuły do wyposażenia świetlicy wiejskiej,

– w Sołectwie Koperniki doposażono plac zabaw,

w Sołectwie Niwnica zakupiono artykuły do wyposażenia świetlicy wiejskiej.

W 2022 r. zadania realizowane będą w Białej Nyskiej, Goświnowicach Kępnicy, Radzikowicach, Rusocinie, Sękowicach, Wierzbięcicach i Złotogłowicach.

Wszystkie zadania realizowane są przy współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.