MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA – OPOLSKIE W LATACH 2020 – 2022

Data publikacji: 29 października 2021

Ruszyła kolejna edycja projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”, która polega na przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego i przewiduje wsparcie dla wszystkich sołectw w danej Gminie w latach 2020 – 2022.

Głównym celem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej jest umożliwienie mieszkańcom sołectw podjęcia decyzji w sprawie przeznaczenia środków z budżetu województwa opolskiego na przedsięwzięcia i zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, które służą wspieraniu, promowaniu, rozwojowi, integracji oraz pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności.

 


 

Za nami III. edycja projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”, który polegał na przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu województwa opolskiego i przewidywał wsparcie dla wszystkich sołectw w danej gminie w latach 2020 – 2022. Każde sołectwo mogło wnioskować o datację w kwocie maksymalnej 5.000,00 zł.

W okresie od kwietnia do października 2022 r. w Gminie Nysa zrealizowano zadania w kolejnych 8 sołectwach:

w Sołectwie Biała Nyska został zakupiony sprzęt do pielęgnacji i utrzymania terenów zielonych,

– w Sołectwie Goświnowice zostało zakupione urządzenie do wentylacji pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej,

– w Sołectwie Kępnica doposażono kaplicę pogrzebową,

– w Sołectwie Radzikowice zamontowano siłownię zewnętrzną,

– w Sołectwie Rusocin i Złotogłowice doposażono place zabaw,

– w Sołectwie Sękowice doposażono świetlicę wiejską,

– w Sołectwie Wierzbięcice zakupiono materiały budowlane do remontu świetlicy wiejskiej oraz sprzęt do jej wyposażenia.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane przy współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

 


 

W 2021 r. dziewięć kolejnych sołectw z Gminy Nysa (tj. Domaszkowice, Głębinów, Hanuszów, Hajduki Nyskie, Iława, Jędrzychów, Konradowa, Koperniki i Niwnica) będzie realizować zadania, mając do dyspozycji dotację w wysokości 5.000,00 zł/sołectwo.

Za nami II. edycja projektu pn. „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”. W okresie od kwietnia do października 2021 r. w Gminie Nysa zrealizowano zadania w 9 sołectwach:

w Sołectwie Domaszkowice został zakupiony sprzęt nagłaśniający,

– w Sołectwie Głębinów został przeprowadzony remont wiaty grillowej,

– w Sołectwie Hajduki Nyskie został zakupiony piec konwekcyjno-parowy na wyposażenie świetlicy wiejskiej,

– w Sołectwie Hanuszów został wykonany chodnik na placu zabaw,

– w Sołectwie Iława zamontowano instalację fotowoltaiczną,

– w Sołectwie Jędrzychów zamontowano urządzenia do monitoringu,

– w Sołectwie Konradowa przeprowadzono remont pomieszczenia kuchennego oraz zakupiono artykuły do wyposażenia świetlicy wiejskiej,

– w Sołectwie Koperniki doposażono plac zabaw,

w Sołectwie Niwnica zakupiono artykuły do wyposażenia świetlicy wiejskiej.

W 2022 r. zadania realizowane będą w Białej Nyskiej, Goświnowicach Kępnicy, Radzikowicach, Rusocinie, Sękowicach, Wierzbięcicach i Złotogłowicach.

Wszystkie zadania realizowane są przy współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego. 

 


 

Głównym celem Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej jest umożliwienie mieszkańcom sołectw wpływu na przeznaczenie środków z budżetu województwa opolskiego na przedsięwzięcia i zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, które służą wspieraniu, promowaniu, rozwojowi, integracji oraz pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności.

W okresie od kwietnia 2020 r. Gmina Nysa realizuje zadania w 9 sołectwach:

W Sołectwie Kubice – zadanie pn. „Zakup oraz montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kubicach”

– W Sołectwie Lipowa – zadanie pn. „Zakup materiałów budowlanych na remont remizy OSP w Lipowej”

– W Sołectwie Morów – zadanie pn. „Naprawa istniejącego ogrodzenia na terenie rekreacyjnym Sołectwa Morów – zakup i montaż bramy, furtki i podmurówki”

– W Sołectwie Podkamień – zadanie pn. „Modernizacja zaplecza socjalnego /łazienka, toalety/ w budynku świetlicy Sołectwa Podkamień”

– W Sołectwie Przełęk – zadanie pn. „Zakup, montaż trzech stoisk drewnianych (kramów)”

– W Sołectwie Regulice – zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Regulicach”

– W Sołectwie Siestrzechowice – zadanie pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Sołectwie Siestrzechowice”

– W Sołectwie Skorochów – zadanie pn. „Zakup kosiarki spalinowej”

W Sołectwie Wyszków Śląski – zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim”

Wszystkie zadania zrealizowane zostały przy współfinansowaniu z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

 

fot. przykłady wykorzystania funduszy z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej