Miejski Internet Nysa

Data publikacji: 2 stycznia 2020

Informujemy, iż Gmina Nysa zakończyła działania formalne, mające na celu uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na realizację przez Gminę działalności w zakresie telekomunikacji – w tym świadczenie usługi bezpłatnego dostępu do Internetu w wybranych obszarach miasta.

W związku z wydaniem przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Decyzji nr DDRT-WWS-6172-38/14(18) z dnia 14 stycznia 2015r. Gmina Nysa świadczy usługę bezpłatnego dostępu do sieci radiowej pn.: Miejski Internet Nysa.

Parametry usługi określone w decyzji UKE:
1. Przepływność łącza, dla wysyłania jak i odbierania danych wynosi 512 kbit/s.
2. Łączny czas trwania połączenia wynosi 45 minut w trakcie pojedynczej sesji. Przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami wynosi 15 minut.
3. Miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych wysyłanych oraz odebranych) wynosi 750 MB dla urządzenia końcowego.