Nieodpłatna pomoc prawna

Data publikacji: 8 lutego 2021

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Nyskiego w 2021 roku

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nysie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej)

Harmonogram działania punktu  nieodpłatnej pomocy prawnej:
poniedziałek w godzinach 14:00 – 18:00 

wtorek w godzinach 14:00 – 18:00 

środa w godzinach 14:00 – 18:00 

czwartek w godzinach 8:00 – 12:00  

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola, ul. Dubois 18/3.
W tym punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona przez adwokatów i radcę prawnego.
W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione. Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19, pok. 8a (siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie)

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej :
wtorek – w godzinach 11:00 – 15:00
środa – w godzinach 11:00 -15:00
czwartek – w godzinach 14:00 – 18:00
piątek – w godzinach 11:00 -15:00 

W punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art.4a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), będzie świadczona w środę po wcześniejszym umówieniu na taką wizytę.

W tym punkcie udzielana nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów. 

UWAGA !!! W związku z obecną sytuację epidemiologiczną poleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny z poszczególnymi podmiotami w celu uzgodnienia sposobu przyjmowania interesantów.

Poradnictwo rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach

Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

tel. 77 435 76 93

strona internetowa: www.pakoslawice.pl

e-mail: ops@pakoslawice.pl

poniedziałek, wtorek, czwartek 700 -1500

środa 700 – 1600 ,  piątek 700 – 1400

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc specjalistyczna, poradnictwo rodzinne,

dla  mieszkańców Gminy Pakosławice.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

Reymonta 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 431 90 50

strona internetowa: https://bip.korfantow.pl

e-mail: korfaops@interia.pl

poniedziałek 730 – 1700

wtorek – czwartek 730 – 1530

piątek 730 – 1400

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: poradnictwo prawne, wsparcie psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych ( ZUS, KRUS, PUP ,itp.),  dla mieszkańców  Gminy Korfantów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3

strona internetowa: https://kamiennik.ops.com.pl

e-mail:ops@kamiennik.ops.com.pl

telefon: 774 312 300

Od poniedziałku do piątku  – 715   – 1515

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego, dla mieszkańców Gminy Kamiennik.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Piastowska 33 a, 48-300 Nysa

strona internetowa: www.pcprnysa.pl

e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl

tel. 77 448 26 10

Wtorek i czwartek 1600 1800  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi:

 • udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym doświadczających przemocy,
 • pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych,
 • pomoc osobom współuzależnionym,
 • prowadzenia wsparcia osób/rodzin w celu rozwiązywania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie i rozpadowi rodziny. Wzmacnianie rodziny w zakresie problemów wychowawczych. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Pomoc w dziedzinie seksuologii.

Pomoc dla  mieszkańców Powiatu Nyskiego

Ośrodek Promocji, Edukacji i Terapii Rodzinie w Nysie

E. Gierczak 2, 48-300 Nysa

rejestracja i szczegółowe informacje  na stronie Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia :           https:// dfoz.pl lub pod nr telefonu  77/442 55 50

Poniedziałek – Piątek  80  – 1600

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi:  terapia indywidualna dla osób dorosłych, systemowa terapia rodziny, diagnostyka i terapia dla dzieci, grupy wsparcia, warsztaty i zajęcia integracyjne oraz profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z dziećmi.

Pomoc  dla mieszkańców Województwa Opolskiego.

Poradnictwo psychologiczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach

Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 77 431 84 83

Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu co drugi piątek w godzinach 800 – 1400

strona internetowa: https://gops.skoroszyce.pl

e-mail: gops@skoroszyce.pl

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc psychologa, dla mieszkańców Gminy Skoroszyce.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

Henryka Sienkiewicza 4B, 48-385 Otmuchów

tel. 77 439 07 55

wtorek  830– 1030

strona internetowa: http://www.opsotmuchow.pl

e-mail: ops@otmuchow.pl

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: wsparcie psychologiczne,  dla mieszkańców Gminy Otmuchów.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Piastowska 33 a, 48-300 Nysa

tel. 77 448 26 10

wtorek i czwartek 1600 1800  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

strona internetowa: www.pcprnysa.pl

e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym doświadczających przemocy, dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Centrum Psychologii Zdrowia Dormed

Poradnia Opieki Psychicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Czarneckiego 4A, 48-303 Nysa

tel. 77/427 10 85

Poniedziałek – Piątek 800 2000

strona internetowa: http://zozdormed.pl

e-mail: dormed.nysa@interia.pl

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomocy psychologicznej i psychoterapii dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcących się w szkołach ponadpodstawowych – do ich ukończenia, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, a także ich rodziny lub opiekunów prawnych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nysie

Słowiańska 17, 48-300 Nysa

tel. 77/ 40 93 915

godziny : 7.30-15.30

e-mail: pppnysa@o2.pl

strona internetowa: pppnysa.pl

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: pomoc psychologiczna dla dzieci oraz ich rodziców od momentu urodzenia aż do końca ich edukacji z terenu Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo pedagogiczne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

Reymonta 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 431 90 50

poniedziałek 730 – 1700

wtorek – czwartek 730 – 1530

piątek 730 – 1400

strona internetowa: https://bip.korfantow.pl

e-mail: korfaops@interia.pl

Zakres poradnictwa, kryteria dostępu do usługi: praca z rodzinami dysfunkcyjnymi, praca z asystentem rodziny. Pomoc dla mieszkańców Gminy Korfantów.

Poradnictwo z zakresu pomocy społecznej

Zakres poradnictwa OPS-ów :  pomoc  osobom i rodzinom w szczególności z powodu : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Otmuchowie

Henryka Sienkiewicza 4B, 48-385 Otmuchów

tel. 77 439 07 55

poniedziałek w godz. 800– 1600

wtorek – piątek w godz. 700 – 1500

strona internetowa: http://www.opsotmuchow.pl

e-mail: ops@otmuchow.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Otmuchów.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków

tel. 77 431 62 09

poniedziałek – piątek w godz. 700 – 1500

strona internetowa: http://paczkow.naszops.pl

e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Paczków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoroszycach

Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 77 431 84 83

godziny pracy – 700 – 1500

strona internetowa: https://gops.skoroszyce.pl

e-mail: gops@skoroszyce.pl

Kryteria dostępu do usługi:  mieszkańcy Gminy  Skoroszyce.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Korfantowie

Reymonta 4, 48-317 Korfantów

tel. 77 431 90 50

poniedziałek 730 – 1700

wtorek – czwartek 730 – 1530

piątek 730 – 1400

e-mail: korfaops@interia.pl

strona internetowa:  https://bip.korfantow.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy  Korfantów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3

telefon: 774 312 300

Od poniedziałku do piątku  – 715   – 1515

e-mail:ops@kamiennik.ops.com.pl

strona internetowa: https://kamiennik.ops.com.pl

Kryteria dostępu do usługi:  mieszkańcy Gminy Kamiennik.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach

Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

tel. 77 435 76 93

poniedziałek, wtorek, czwartek 700 -1500

środa 700 – 1600 ,  piątek 700 – 1400

e-mail: ops@pakoslawice.pl

strona internetowa: www.pakoslawice.pl

Kryteria dostępu do usługi:  mieszkańcy Gminy Pakosławice.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-300 Nysa

tel. 77 4472370, 77 4333556

Od poniedziałku do piątku  – 700 -1500

e-mail : opsnysa@op.pl

strona internetowa: http://www.ops-nysa.pl

Kryteria dostępu do usługi:  mieszkańcy Gminy Nysa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach

Tadeusza Zawadzkiego 33

tel.: 77 4311683

od poniedziałku do piątku: od godz. 7:00 do godz. 15:00

e-mail: opslambinowice@op.pl

strona internetowa: https://lambinowice.naszops.pl

Kryteria dostępu do usługi:  mieszkańcy Gminy Łambinowice.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach

Aleja Jana Pawła II 14, 48-340 Głuchołazy

tel. 77/4036222

Pn.-Pt.: 7:00 – 15:00

e-mail :  ops@ops-glucholazy.pl

strona internetowa: https://www.ops-glucholazy.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy Gminy Głuchołazy.

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień

 Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne, informacyjno- wspierające, psychologiczne)

Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy

tel. 502 341 936

Poradnictwo prawne  –  drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Poradnictwo psychologiczne – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie   – pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Poradnictwo psychologiczne dla dzieci z rodzin gdzie występuje problem alkoholowy oraz przemoc, a także stwarzających problemy wychowawcze – w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca godzinach  1500  – 1900

Kryteria dostępu do usługi:  mieszkańcy Gminy Głuchołazy.

Punkt Konsultacyjny w Łambinowicach

T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

tel. 77 431 13 00

środa – 1100 – 1300

strona internetowa: https://lambinowice.pl

Zakres, kryteria dostępu do usługi : dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, dla  mieszkańców Gminy Łambinowice.

Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny w Korfantowie

Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów

tel. 77 434 38 74

wtorek  1500 – 1800

środa  1500 – 1700

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy, w tym pomoc psychologa i konsultanta do spraw uzależnień,  dla mieszkańców Gminy Korfantów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korfantowie

Sienkiewicza 2/1b, 48-317 Korfantów

tel. 77 434 3874

w razie potrzeb  co drugi czwartek 1530  – 17.30

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy, w tym pomoc psychologa i konsultanta do spraw uzależnień,

dla mieszkańców Gminy Korfantów.

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie

KEN 1a, 48-300 Nysa

tel. 77 44 72 403

e-mail: kontakt@ops-nysa.pl

czwartek 1530 – 1830

Zakres, kryteria dostępu do usługi:  działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy, dla  mieszkańców Gminy Nysa.

Punkt Konsultacyjny Dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Paczkowie

Słowackiego 4, 48-370 Paczków

tel. 77 431 79 68

poniedziałek 1300 – 1700

piątek 800 – 1400

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy,  dla mieszkańców  Gminy Paczków.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kamienniku

1 Maja 69, 48-388 Kamienniku

tel. 77/4312 144 wew. 23 (kontakt w godzinach pracy urzędu) tj: Poniedziałek – 7.15 – 16.00,

Wtorek – Czwartek 7.15 – 15.15, Piątek 7.15- 14.30

więcej informacji na stronie : http://kamiennik.pl/1375/gminna-komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych.html

Komisja zbiera się w miarę potrzeb ( nie rzadziej niż raz w miesiącu).

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy, dla mieszkańców Gminy Kamiennik.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skoroszycach

Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 77 431 84 83

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, dla mieszkańców Gminy Skoroszyce.

Poradnictwo w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Punkt konsultacyjny (poradnictwo prawne,  informacyjno – wspierające, psychologiczne)

Kościuszki 33, 48-340 Głuchołazy

tel. 502 341 936

Poradnictwo prawne  –  drugi i czwarty poniedziałek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Poradnictwo psychologiczne – pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie   – pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach 1515   – 1715

Poradnictwo psychologiczne dla dzieci z rodzin gdzie występuje przemoc, a także stwarzających problemy wychowawcze – w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca godzinach  1500  – 1900

Kryteria dostępu usługi: mieszkańcy Gminy Głuchołazy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Piastowska 33 a, 48-300 Nysa

tel. 77 448 26 10

wtorek i czwartek 1530 1800  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

Zakres, kryteria dostępu do usługi:

 • udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym doświadczających przemocy,
 • pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych,
 • pomoc osobom współuzależnionym,
 • prowadzenia wsparcia osób/rodzin w celu rozwiązywania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie i rozpadowi rodziny. Wzmacnianie rodziny w zakresie problemów wychowawczych. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Pomoc w dziedzinie seksuologii.

Dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie

KEN 1a, 48-300 Nysa

tel. 77 44 72 403

e-mail: kontakt@ops-nysa.pl

czwartek 1530 – 1830

Zakres, kryteria dostępu do usługi: działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, działania informacyjne i wspierające dla indywidualnych osób i rodzin, w których występuje problem alkoholowy, dla  mieszkańców Gminy Nysa.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie

KEN 1a, 48-300 Nysa

tel. 77 44 72 370

e-mail: kontakt@ops-nysa.pl

poniedziałek – piątek w godz. 7001500

Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem przemocy, dla mieszkańców Gminy Nysa.

Urząd Gminy Łambinowice

T. Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

tel. 77 431 13 00

piątek 1200 1530

Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem przemocy, dla mieszkańców Gminy Łambinowice.

Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

48-388 Kamiennik, ul. T. Kościuszki 2/3

e-mail: ops@kamiennik.ops.com.pl

tel. 774 312 300

Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem przemocy, dla mieszkańców Gminy Kamiennik.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skoroszycach

Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce

tel. 77 431 84 83

Zakres, kryteria dostępu do usługi: wsparcie osób i rodzin , w których występuje problem przemocy, dla mieszkańców Gminy Skoroszyce.

 

Poradnictwo  w ramach interwencji kryzysowej

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie

Piastowska 33 a, 48-300 Nysa

tel. 77 448 26 10

wtorek i czwartek 1600 1800  po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

strona internetowa: www.pcprnysa.pl

e-mail: pcprnysa@poczta.onet.pl

Zakres, kryteria dostępu do usługi:

 • Udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób lub rodzin w sytuacji kryzysu w tym doświadczających przemocy,
 • Pomoc dla osób uzależnionych behawioralnie oraz od substancji psychoaktywnych,
 • Pomoc osobom współuzależnionym,
 • Prowadzenia wsparcia osób/rodzin w celu rozwiązywania kryzysów rodzinnych, zapobiegania przemocy w rodzinie i rozpadowi rodziny. Wzmacnianie rodziny w zakresie problemów wychowawczych. Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Pomoc w dziedzinie seksuologii.

Pomoc dla  mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Słowiańska 19, 48-300 Nysa

tel. 77 448 99 11

fax : 77 448 99 17

od poniedziałku do piątku w godz.  700 1500

strona internetowa : http://www.pup.nysa.pl

e-mail: sekretariat@pup.nysa.pl

Rejestracja osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy odbywa się w godzinach

od 7:00 do 15:00.

Dla Państwa wygody dostępna jest również rejestracja przez internet : https://nysa.praca.gov.pl

Bezpłatna infolinia : 800 800 227

Zakres, kryteria dostępu do usługi – osoby bezrobotne i poszukujące pracy z terenu Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Lokalny Punkt Poszkodowanym Przestępstwem w Otmuchowie prowadzony przez :

Diecezjalną Fundację Ochrony Życia z Opola

Rynek 38, 48-385 Otmuchów

tel.  885 655 027

dyżur w czwartki w godz. 1600   – 2000

e-mail : lppotmuchow@dfoz.pl

strona internetowa: www.dfoz.pl

Zakres, kryteria dostępu do usługi:  dla osób/ rodzin  pokrzywdzonych  przestępstwem z terenu Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo z zakresu praw konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Piastowska 33, 48-300 Nysa

pokój nr 217 (I piętro)

tel. 77/ 408 50 63

od poniedziałku do piątku w godz. 730  – 1530

strona internetowa: http://bip.spnysa.nv.pl/Article/get/id,18003.html

Zakres, kryteria dostępu do usługi: sprawy konsumenckie dla mieszkańców Powiatu Nyskiego.

Poradnictwo z zakresu prawa pacjenta

Punkt  Obsługi Klientów  Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Funduszu Zdrowia w Nysie

Piastowska 33, parter pok. nr 101, 48-300 Nysa

tel. 77 408 50 74

w godz. 7.30- 15.30

Telefoniczna informacja Pacjenta – 800 190 590

e-mail:

strona internetowa: http://www.nfz-opole.pl

Adres do tradycyjnej poczty:

Opolski Odział Narodowego Funduszu Zdrowia

Ozimska 72A

45-310 Opole

Zakres, kryteria dostępu do usługi: poradnictwo w sprawach pacjenta dla pacjentów NFZ.

Rzecznik Praw Pacjenta

w zakresie ochrony praw pacjenta

Biuro RPP

Młynarska 46, 01-171 Warszawa

800 190590 –  Bezpłatna infolinia

Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@rpp. gov.pl lub (22)532 82 43

dostępność: pn. – pt. godz. 08:00-20:00

https://www.bpp.gov.pl

e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Zakres, kryteria dostępu – ochrona praw pacjenta, z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta.

Narodowy Fundusz Zdrowia-Centrala

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami,

kolejki do świadczeń

Narodowy Fundusz Zdrowia

Grójecka 18

602-390 Warszawa

Infolinia Centralna 800 392976(*), 22 572 60 42 (**), (*) połączenia bezpłatne, (**) koszt zgodnie z taryfą operatora.

Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię

dostępność : pn.- pt.  godz. 08:00-16:00

http://www.nfz.gov.pl

infolinia@nfz.gov.p

Kryteria dostępu do usługi: każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym.

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

SIEDZIBA – ul. Żurawia 4 A,00-503 Warszawa

Telefon – (22) 461 60 00

KORESPONDENCJA – Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

tel: 801 801015 – Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

dostępność: pn.- pt. godz. 08:00-17:00

strona internetowa: http://www.niepelnosprawni.gov.pl

e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Zakres, kryteria dostępu – w zakresie ochrony praw osób niepełnosprawnych, z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Dziecka – dziecięcy telefon zaufania

Biuro RPD

Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa

tel.: (22) 583 66 00.fax.: (22) 583 66 96

pn.-pt. godz. 08.15-16.15

tel: 800 121 212 –  Bezpłatna infolinia

dostępność: pn.-pt. godz.08:15-20:00

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

e-mail: rpd@brpd.gov.pl

Zakres, kryteria dostępu –  Z zakresu Ochrony Praw dziecka , sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych. Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

 

Poradnictwo  z zakresu ubezpieczeń społecznych

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych  Inspektorat w Nysie

48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 3

Godziny obsługi klientów od poniedziałku – piątku w godz.  800   – 1500

tel: 77 408-77-00/01

strona internetowa: www.zus.pl

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: 22 560 16 00 – konsultanci są dostępni  poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 18.00

strona internetowa: http://www.zus.pl/o-zus/kontakt-centrum-obslugi-telefonicznej-cot

Zakres, kryteria dostępu o usługi:  informacja i obsługa z zakresu ubezpieczeń społecznych, mieszkańcy Powiatu Nyskiego.

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakres informacji: pomoc techniczna, składki, renty, emerytury.

Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej.

Nr centrali : (22) 667 10 00

tel: (22) 560 16 00 – Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.

dostępność: pn. –pt. godz.07:00 –18:00

http://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

e-mail: cot@zus.p

Kryteria dostępu do usługi: adresaci porad: ubezpieczeni, płatnicy, lekarze .

Poradnictwo z zakresu prawa pracy

 Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

ul. Oleska 121 „C”
45-231 Opole
tel. 77 47 00 900
fax. 77 45 74 207

Godziny urzędowania : poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30
e-mail: kancelaria@opole.pip.gov.pl

strona internetowa: https://opole.pip.gov.pl

Zakres, kryteria dostępu do usługi: porady z zakresu prawa pracy , ogólnie dostępny.

Poradnictwo z zakresu prawa podatkowego

Urząd Skarbowy w Nysie

ul. Bolesława Krzywoustego 23, 48-300 Nysa

tel. centrala/ sekretariat – 77 408 08 00

e-mail: us.nysa@mf.gov.pl

strona internetowa: https://www.opolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nysie

Godziny pracy urzędu: poniedziałek w godz. 8.00-18.00

wtorek- piątek w godz. 8.00- 15.00

Zakres, kryteria dostępu do usługi:  poradnictwo z zakresu prawa podatkowego , podatnicy z rejonu działania urzędu.

Krajowa Informacja Skarbowa

Informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza etc.

Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko- Biała

tel: 8801 055055 (z tel. stacjonarnych.), (22) 330 03 30Z z tel. komórkowych.

+ 48 (22)33 00 330 ( z tel. zagranicznych).

Koszt zgodnie z taryfą operatora

dostępność: pn.-pt. godz. 07:00-18:00

strona internetowa: www.kis.gov.pl

więcej:https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa

Kryteria dostępu do usługi: z porad może skorzystać każdy podatnik.

Poradnictwo dla osób będących w sporze z innymi podmiotami rynku finansowego

 Rzecznik Finansowy ( Ubezpieczonych)

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

– sprawy ubezpieczeniowo- emerytalne tel. 22/333 73 37

– sprawy bankowo- kapitałowe tel. 22/333 73 38

Infolinia czynna w godz.  9.00-16.00

Porady e- mail: porady@rf.gov.pl ( czas oczekiwania na odpowiedz e- mailową ok. 2 tygodni)

e-mail: biuro@rf.gov.pl

strona internetowa: https://rf.gov.pl/kontakt

Zakres, kryteria dostępu do usługi: prawa ubezpieczonych, osoby ubezpieczone – ogólnie dostępny.

Inne:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Biuro RPO Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

tel. 800676676. Połączenia bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych

pon. godz. 10:00-18:00

wt.-pt. godz. 08:00-16:00

https://www.rpo.gov.pl

biurorzecznika@brpo.gov.pl

Zakres, kryteria dostępu do usługi: ochrona praw obywatelskich, może zgłosić się każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone.

Poradnictwo dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze

Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie

Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków

tel. 77 431 62 09

poniedziałek – piątek 700 – 1500

strona internetowa: http://paczkow.naszops.pl

e-mail: opspaczkow@poczta.onet.pl

Kryteria dostępu do usługi: mieszkańcy gminy Paczków.

 

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID – 19   wprowadzono tymczasowe zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  na terenie Powiatu Nyskiego tj. od 01.01.2021r. do odwołania.

Porady są udzielane wyłącznie za pośrednictwem telefonu i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Telefon do umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej – 77 408 50 94  w godz. 9.00-11.00 od poniedziałku do środy.

Jednocześnie Powiat Nyski informuje, że jest także możliwość zarezerwowania terminu nieodpłatnej porady prawnej lub nieodpłatnej mediacji samodzielnie, poprzez publiczną stronę internetową :  https://np.ms.gov.pl/zapisy

O przywróceniu normalnej pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Powiat Nyski poinformuje na stronie Starostwa Powiatowego w Nysie oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnianej tzn:

– osobie , która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

– również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba, która korzysta z nieodpłatnej pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku  –  w przypadku , gdy  nieodpłatna pomoc jest udzielana w czasie epidemii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, osoba uprawniona nie ma obowiązku składania tego oświadczenia.

Więcej informacji na stronie – darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 e-mail : pomocprawna@powiat.nysa.pl

strona internet : http://bip.spnysa.nv.pl/m,301,nieodplatna-pomoc-prawna.html?page=1

 oraz https://www.powiat.nysa.pl/strona-16-nieodplatna_pomoc_prawna_w_powiecie.html

 Punkt Nysa i Pakosławice

 *Punk Nysa ul. Słowiańska 19, 48-300  Nysa, pok. nr 8a

Udzielanie pomocy prawnej:

Wtorek   – od godziny 11ºº – 15ºº

 Środa – od godziny 11ºº – 15ºº

   Czwartek  – od godziny 14ºº – 18ºº

 Piątek – od godziny 11ºº – 15ºº

* Pakosławice  siedziba Urzędu Gminy Pakosławice , Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice

Udzielanie pomocy prawnej:

Poniedziałek –  od godziny 8ºº – 12ºº

W punkcie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  jest świadczona  przez adwokatów.

W  punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 4a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.), będzie świadczona w środę po wcześniejszym umówieniu na taką wizytę.

Punkt Nysa i Kamiennik

 * Nysa lokal  przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a  ( siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ),

Udzielanie pomocy prawnej:

Poniedziałek –  od godziny 14 ºº – 18 ºº

Wtork –  od godziny 14 ºº – 18 ºº

Środa  –  od godziny 14 ºº – 18 ºº

Czwartek – od godziny 8  ºº – 12ºº

 * Kamiennik lokal w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik , ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

Udzielanie pomocy prawnej:

Piątek –   od godziny 9  ºº – 13ºº

Punkt  prowadzony jest przez  Stowarzyszenie OPPEN  Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola.

W tym punkcie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  jest świadczona przez adwokata i radców prawnych.

W  punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu.

Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a  ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatną pomoc prawną.

Punkt w Głuchołazach

Lokal  przy ul. Kościuszki 33 , 48-340 Głuchołazy

Udzielanie pomocy prawnej:

Poniedziałek  – od godziny 8 ºº – 12 ºº

Wtorek – od godziny 8 ºº – 12 ºº

Środa – od godziny 8 ºº – 12 ºº

Czwartek – od godziny 8 ºº – 12 ºº

Piątek   – od godziny 8 ºº – 12 ºº

Punkt  prowadzony jest przez Stowarzyszenie pn Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej „ z Nysy.

W tym punkcie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  jest  adwokata, radcę prawnego,  mgr prawa.

W  punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu. Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a  ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatną pomoc prawną.

 Punkt Paczków, Otmuchów, Skoroszyce

 * Paczków   –  lokal  przy ul. Słowackiego 4, pok. nr 2

Udzielanie pomocy prawnej:

Poniedziałek  –  od godziny 9ºº – 13ºº

Środa – od godziny 14ºº – 18ºº

                 * Otmuchów   –  Urząd Miejski w Otmuchowie,

Zamkowa 6, I piętro, pok. nr 12

            Udzielanie pomocy prawnej:  

               Czwartek –  od godziny 11ºº – 15ºº

Piątek – od godziny  11ºº – 15ºº

                     * Skoroszyce – Urząd Gminy w Skoroszycach

Powstańców Śląskich 17, pok.1a

48-320 Skoroszyce

Udzielanie pomocy prawnej:

Wtorek – od godziny 10ºº – 14ºº

 

W tym punkcie udzielana  nieodpłatna pomoc prawna  jest świadczona  przez  radców prawnych.

W  punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 4a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), będzie świadczona w piątek po wcześniejszym umówieniu na taką wizytę.

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z wirusem COVID – 19  informujemy, że wprowadzono tymczasowe zawieszenie osobistego udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  na terenie Powiatu Nyskiego tj. od 01.01.2021r. do odwołania.

Porady są udzielane wyłącznie za pośrednictwem telefonu i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Telefon do umówienia się na poradę nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 77 408 50 94 w godz. 9.00-11.00 od poniedziałku do środy.

Jednocześnie Powiat Nyski informuje, że jest także możliwość zarezerwowania terminu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji samodzielnie, poprzez publiczną stronę internetową :  https://np.ms.gov.pl/zapisy

O przywróceniu normalnej pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiat Nyski poinformuje na stronie Starostwa Powiatowego w Nysie oraz Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa.

 Pomoc prawna przysługuje osobie uprawnianej tzn:

– osobie , która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,

– również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed uzyskaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  osoba uprawniona, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba, która korzysta z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku  –  w przypadku , gdy  nieodpłatna pomoc jest udzielana w czasie epidemii za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, osoba uprawniona nie ma obowiązku składania tego oświadczenia.

 Więcej informacji na stronie – darmowapomocprawna.ms.gov.pl

 e-mail : pomocprawna@powiat.nysa.pl

strona internetowa : http://bip.spnysa.nv.pl/m,301,nieodplatna-pomoc-prawna.html?page=1

oraz https://www.powiat.nysa.pl/strona-16-nieodplatna_pomoc_prawna_w_powiecie.html

Punkt Korfantów i Łambinowice

*   Korfantów  – lokal przy ul. Kościuszki 2a, 48- 317 Korfantów

Udzielanie pomocy prawnej:

Poniedziałek – od godziny 14 ºº – 18 ºº 

Wtorek –  od godziny 12ºº – 16 ºº 

Czwartek –  od godziny 10ºº – 14 ºº

  *  Łambinowice  – lokal przy ul. Tadeusza Zawadzkiego 29, 48-316 Łambinowice

Udzielanie pomocy prawnej:

Środa –  od godziny  12ºº – 16 ºº 

 Piątek –  od godziny 12ºº – 16 ºº    

 Punkt  prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom z Borysławia.

W tym punkcie świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie przez   adwokatów, radcę prawnego, mgr prawa, którzy są doradcami obywatelskimi.

W  punkcie nieodpłatna mediacja, o której mowa w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), będzie świadczona w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nią przez osoby uprawnione po wcześniejszym umówieniu. Będą organizowane spotkania poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w pozostałym zakresie art. 4a  ust. 1 ustawy nieodpłatną mediację będzie prowadzić osoba udzielająca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

DODATKOWE INFORMACJE O NIEODPŁATNEJ POMOCY

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje.

 Nieodpłatne Porady Prawne i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie

w sąsiednich powiatach:

 Nieodpłatne Porady Prawne w Powiecie Prudnickim od 01.01.2021r. do odwołania , są udzielane telefonicznie i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Telefon do umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej- 77 438 17 00 lub

77 438 17 09 w dniach i godzinach:

Poniedziałek – 7:30 – 16.30

Wtorek – Czwartek – 7:30 – 15:30

Piątek – 7:30 – 14:30

Więcej informacji na stronie http://bip.powiatprudnicki.pl/1445/nieodplatna-pomoc-prawna.html

W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej można także zarejestrować się  elektronicznie pod adresem : https://np.ms.gov.pl/zapisy

Nieodpłatne Porady Prawne  i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Brzeskim

Rejestracja odbywa się telefonicznie – 77 444 79 14 codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 11.

W związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce i na świecie  od 1 stycznia 2021 r. do odwołania, funkcjonowanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmujących również nieodpłatną mediację – w Brzegu, Lewinie Brzeskim, Grodkowie, będzie odbywało hybrydowo.

Starostwo Powiatowe w Brzegu wyznaczy dwa dni w tygodniu, w którym wizyty stacjonarne odbędą się w punktach w Grodkowie i Brzegu. Taką informację można uzyskać pod numerem tel. 77 444 79 14. Pomoc udzielana w punkcie w Lewinie Brzeskim będzie odbywała się środkami porozumiewania się na odległość do odwołania.

Więcej informacji na stronie https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna/

W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można także zarejestrować się  elektronicznie pod adresem https://np.ms.gov.pl/opolskie/brzeski

 Nieodpłatne Porady Prawne  i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Powiecie Opolskim

Ze względu na sytuację epidemiczną darmowe porady prawne w powiecie opolskim udzielane są obecnie zdalnie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail)

Zapisy na teleporady prawne pod numerem telefonu 775415169, w dniach i godzinach:

poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek  7.30- 15.30, piątek 7.30- 14.00

Więcej informacji na stronie https://powiatopolski.pl/3405/5077/pomoc-prawna-poradnictwo-obywatelskie-i-edukacja-prawna.html

W celu umówienia się na poradę nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można także zarejestrować się  elektronicznie pod adresem https://np.ms.gov.pl

 Nieodpłatna Pomoc Prawna w Mieście Opole

Od dnia 2 stycznia 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w punktach, po wcześniejszym umówieniu wizyty. Dyżur telefoniczny w celu przyjmowania zgłoszeń pełniony jest w każdy piątek w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola od 7.30 – 15.30, pod numerem telefonu (77)  54-11-356. Kontakt poprzez email: npp@um.opole.pl. Zgłoszenia telefoniczne będą umawiane na kolejny tydzień.

Więcej informacji na stronie https://bip.um.opole.pl/?rejestr=1&id=40651&idr=47470