System informacji przestrzennej

Data publikacji: 3 grudnia 2019

Informujemy, że na stronie http://nysa.e-mapa.net/ można znaleźć m.in. informacje dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Nysa oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa.