Zarządzenie 1009/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 7 maja 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1009/2021 Burmistrza Nysy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Urząd Miejski w Nysie

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami