Zarządzenie 1010/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 7 maja 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1010/2021 Burmistrza Nysy, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie