Zarządzenie 1012/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 7 maja 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1012/2021 Burmistrza Nysy, w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie