Zarządzenie 29/2024 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 3 czerwca 2024

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego Zarządzenia nr 29/2024 Burmistrza Nysy z dnia 29 maja 2024r., w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie