Zarządzenie 832/2020 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 7 grudnia 2020

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym zarządzeniem nr 832/2020 Burmistrza Nysy, z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego ograniczonego i ogłoszenia wykazu.

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie