Zarządzenie 918/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 16 lutego 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 918/2021 Burmistrza Nysy, z dnia 16.02.2021r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w bezpłatne użyczenie.

Komórka Nadzoru Właścicielskiego nad Obiektami Budowlanymi

Urząd Miejski w Nysie