Zarządzenie Burmistrza Nysy nr 977/2021

Data publikacji: 16 kwietnia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenie nr 977/2021 Burmistrza Nysy, w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie.

Komórka Nadzoru Właścicielskiego nad Obiektami Budowlanymi

Urząd Miejski w Nysie