Zarządzenie 1013/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 7 maja 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1013 /2021 Burmistrza Nysy z dnia 06.05.2021 r.,  w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie.

Komórka Nadzoru Właścicielskiego nad Obiektami Budowlanymi

Urząd Miejski w Nysie