Zarządzenie nr 1045/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 2 czerwca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr  1045/2021 Burmistrza Nysy z dnia 01.06.2021 r., w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie.

 

Komórka Nadzoru Właścicielskiego nad Obiektami Budowlanymi

Urząd Miejski w Nysie