Zarządzenie nr 1048/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 4 czerwca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenie nr 1048/2021 Burmistrza Nysy z dnia 02.06.2021 r., w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie.

Komórka Nadzoru Właścicielskiego nad Obiektami Budowlanymi

Urząd Miejski w Nysie