Zarządzenie nr 1061/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 10 czerwca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Zarządzenia nr 1061/2021 Burmistrza Nysy z dnia 10.06.2021 r., w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie.

Komórka Nadzoru Właścicielskiego nad Obiektami Budowlanymi

Urząd Miejski w Nysie