Zarządzenie nr 1266/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 6 grudnia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1266/2021 Burmistrza Nysy, w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie