Zarządzenie nr 1267/2021 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 6 grudnia 2021

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenie nr 1267/2021 Burmistrza Nysy, w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie