Zarządzenie nr 1329/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 2 lutego 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1329/2022 Burmistrza Nysy z dnia 02 lutego 2022r., w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użyczenie.

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie