Zarządzenie nr 1343/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 16 lutego 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1343 /2022 Burmistrza Nysy z dnia 15 lutego 2022r., w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie