Zarządzenie nr 1367/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 10 marca 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1367/2022 Burmistrza Nysy z dnia 08 marca 2022r., w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie