Zarządzenie nr 1372/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 17 marca 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1372/2022 Burmistrza Nysy z dnia 11 marca 2022r., w sprawie sprzedaży posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie