Zarządzenie nr 1399/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 4 kwietnia 2022

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym zarządzeniem nr 1399/2022 Burmistrza Nysy z dnia 01 kwietnia 2022r., w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie