Zarządzenie nr 1437/2022 Burmistrza Nysy

Data publikacji: 10 maja 2022

Zapraszamy do zapoznania się z treścią załączonego zarządzenia nr 1437/2022 Burmistrza Nysy z dnia 29 kwietnia 2022r., w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i ogłoszenia wykazu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Urząd Miejski w Nysie